Các bước của chương trình EB5 để có được EB5 Visa là gì?

Các nhà đầu tư phải trải qua 4 bước đầy đủ để trở thành thường trú nhân của Mỹ thông qua chương trình EB5 visa. Khi đã hoàn thành 4 bước này, nhà đầu tư chương trình EB5, cùng với vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ sẽ trở thành thường trú nhân của Mỹ. Thậm chí họ sẽ có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau 5 năm thường trú tại Mỹ.

Các nhà đầu tư phải trải qua 4 bước đầy đủ để trở thành thường trú nhân của Mỹ

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Bước 1: Tìm kiếm dự án chương trình EB5

Bước mở đầu là ứng viên chương trình EB-5 tìm một dự án kinh doanh thích hợp để nhận khoản đầu tư của họ. Các dự án kinh doanh chương trình EB5 thường được thực hiện trong các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các Trung tâm Khu vực. Các cơ quan di trú nước ngoài thường giúp đỡ các nhà đầu tư chương trình EB5 tìm kiếm dự án thích hợp nhất với nhu cầu của họ. Các ứng viên cũng phải đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập của một nhà đầu tư để có thể thực hiện các bước tiếp theo của quy trình xin EB-5 visa.

Tìm kiếm dự án chương trình EB5

Bước 2: Vốn đầu tư và Đơn I-526

Bước thứ 2 của quy trình xin EB-5 visa là ứng viên phải nộp một khoản vốn bắt buộc vào dự án mà họ đã chọn. Việc này thường có sự trợ giúp của kế toán để đảm bảo rằng khoản tiền $500.000 hoặc $1000.000 đã được đầu tư hoặc sắp được đầu tư vào dự án EB-5 của họ. Tiền đầu tư này thường được chuyển thành một tài khoản ghi số. Sau đó luật sư di trú cung cấp tài liệu chứng minh về khoản đầu tư này bằng cách đệ đơn I-526 lên USCIS. Sau 4 đến 6 tháng, USCIS sẽ thông báo cho ứng viên biết đơn I-526 của họ có được chấp thuận hay không. Hãy tìm một luật sư di trú chuyên về EB-5 visa từ đất nước của bạn ở đây.

Bước 3: Thường trú có điều kiện trong 2 năm

Bước thứ 3 của quy trình xin EB-5 visa là ứng viên trở thành cư dân có điều kiện tại Mỹ trong 2 năm vì thế họ có thể vận hành khoản đầu tư của họ trong chương trình EB5. Các nhà đầu tư có đủ tư cách để trở thành cư dân của Mỹ sau khi đơn I-526 được USCIS phê duyệt. Họ có thể trở thành cư dân bằng 1 trong 2 cách. Nếu nhà đầu tư chương trình EB5 đã có tình trạng hợp pháp tại Mỹ, thì họ phải nộp đơn I-458 để thay đổi tình trạng của họ thành thường trú nhân có điều kiện. Nếu nhà đầu tư không có tình trạng tại Mỹ, thì họ phải nộp đơn DS-230 cho Trung tâm Visa quốc gia để có visa định cư và sau đó họ trải qua buổi phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ ở nước sở tại của họ. Cả hai cách này thường cần sự trợ giúp của một luật sư di trú và visa định cư được cấp trong 6 đến 12 tháng.

Thường trú có điều kiện trong 2 năm

Bước 4: Thường trú không điều kiện và Đơn I-829

Bước cuối cùng trong quy trình xin EB5 visa là ứng viên trở thành thường trú nhân không điều kiện bằng cách hủy bỏ tình trạng có điều kiện trong 2 năm của họ. Đơn I-829 phải nộp cho USCIS trong vòng 90 ngày trước ngày tròn 2 năm họ nhận được visa thường trú có điều kiện. Đơn này chứng tỏ rằng nhà đầu tư đã đáp ứng tất cả các điều kiện của chương trình EB5 visa. USCIS thường cấp thẻ xanh vĩnh viễn sau 6 đến 8 tháng sau khi đơn I-829 được phê duyệt. Nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ có thể sống và làm việc vĩnh viễn trên nước Mỹ và có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau 5 năm thường trú.

Chương trình EB5, với quy trình có nhiều bên liên quan với nhau, đòi hỏi việc lên kế hoạch và thực hiện một cách cẩn thận để dẫn đến kết quả dự kiến trong khoảng thời gian cho phép. Do từng giai đoạn trong quá trình tương đối ngắn, biến động thị trường có thể ảnh hưởng đến kết quả. Các xu thế của ngành, địa phương và quốc gia có tầm quan trọng với khả năng của dự án để tạo ra việc làm và hoàn vốn đúng thời hạn.

Những nghiên cứu thị trường của bên thứ 3 cung cấp sự nghiên cứu chuyên sâu về tính cạnh tranh cũng như các xu hướng quốc gia và địa phương có thể ảnh hưởng đến dự án. Các dự án có thể được đặt cùng nhau và có đội ngũ giàu kinh nghiệm nhưng nếu nó không có sự tính toán thời gian đúng thì có thể sẽ hoạt động không hiệu quả một cách đột ngột trong thời gian ngắn và dẫn đến kết quả thất vọng cho nhà đầu tư.

Đầu tiên và trước nhất, kinh nghiệm là yêu cầu tiên quyết để thành công trong chương trình EB5. Trung tâm vùng hoặc thành viên hợp danh là những nhà quản lý và chịu trách nhiệm trong việc chọn lựa các chuyên gia di trú, người bảo trợ dự án và chuyên gia kinh tế. Nếu không có kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp, nhà quản lý dự án sẽ trong tình trạng rủi ro và không thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

Kinh nghiệm là yêu cầu tiên quyết để thành công trong chương trình EB5

Những báo cáo bên thứ 3 từ các đơn vị cung cấp dịch vụ có tiếng với kinh nghiệm trong ngành là những yếu tố quan trọng của một Gói dự án dùng để đánh giá tính hợp lý của giả thuyết và dự án được sử dụng trong đơn I-526. Cả thẩm định và nghiên cứu thị trường đều là những tài liệu quan trọng khi thực thi sự tích cực của dự án và xác nhận sức mạnh của vị trí dự án và sự tính toán thời gian.

Đúng người đúng nơi đúng thời điểm là những “thành phần” và “công thức” chính để thành công trong tương lai!

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc