Tương tự như nhiều quốc gia khác hiện nay, Úc cũng áp dụng chương trình bảo lãnh thân nhân là con cái cho công dân hoặc thường trú nhân tại quốc gia này. Người được bảo lãnh sẽ được định cư Úc vĩnh viễn hoặc tạm thời tùy theo chính sách mà mình áp dụng. Vậy đối tượng nào được quyền tham gia vào chính sách?

Điểm chung của các chính sách bảo lãnh cho con

Như đã nói ở trên thì các chính sách bảo lãnh định cư Úc dành cho đối tượng là con cái đều có diểm chung ở một số điều kiện cũng như mục đích. Hiển nhiên mục đích ở đây chính là giúp cho những người hiện đang ở Úc mà cụ thể chính là công dân hoặc thường trú nhân tại Úc hoặc công dân New Zealand có thể đoàn tụ với thân nhân của mình. Cách để đoàn tụ chính là thông qua chính sách bảo lãnh cho con để giúp những người này đưa con cái của mình sang Úc.

Như vậy người tham gia chính sách phải có mục đích đến Úc thực sự  là để đoàn tụ với thân nhân. Người được bảo lãnh cũng chính là con của người bảo lãnh sẽ được hưởng những quyền lợi với tư cách là một thường trú nhân như chính sách về an sinh xã hội, học tập hay y tế. Trong đó người được bảo lãnh sẽ được hưởng bảo hiểm sức khỏe, trợ cấp phúc lợi xã hội quyền được làm việc sinh sống cũng như làm việc tại Úc.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Các chính sách bảo lãnh con cái

Lợi ích và mục đích cho điểm chung nhưng tùy theo từng đối tượng mà sẽ phải thực hiện chính sách bảo lãnh con cái định cư Úc khác nhau. Cụ thể hiện nay Úc đang áp dụng các chính sách bảo lãnh cho con với các điều kiện cụ thể như sau:

+ Visa 101 – Thị thực bảo lãnh cho con ruột hoặc con riêng

Visa 101 là thị thực bảo lãnh áp dụng với đối tượng là con ruột hoặc con riêng của công dân, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân New Zealand. Người được bảo lãnh sẽ có quyền thường trú vĩnh viễn tại quốc gia này nếu như đáp ứng được điều kiện như sau:

  • Người được bảo lãnh có cha hoặc mẹ là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand.
  • Nếu người được bảo lãnh là con kế thì phải dưới 18 tuổi đồng thời người cha hay mẹ kế đứng ra bảo lãnh phải không còn quan hệ gì với mẹ/cha ruột nhưng vẫn chịu trách nhiệm phải chăm sóc về mặt pháp lý.
  • Tính đến thời điểm nộp đơn người được bảo lãnh phải dưới 25 tuổi và còn độc thân.
  • Người được bảo lãnh phải vẫn còn sống phụ thuộc vào cha hay mẹ.

+ Visa 102 – Thị thực dành cho con nuôi

Tương tự như visa 101, visa 102 cũng là thị thực cho phép người được bảo lãnh định cư vĩnh viễn tại Úc và hưởng các quyền lợi như một công dân quốc gia này. Điều kiện chủ yếu sẽ dành cho đối tượng là người bảo lãnh và cụ thể được quy định như sau:

  • Người được bảo lãnh là con nuôi hoặc đang chuẩn bị được nhận làm con nuôi của công dân, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand.
  • Việc xin nhận con nuôi phải hợp pháp và có hồ sơ được chấp thuận bởi Cơ quan quản lý con nuôi tiểu bang nơi người bảo lãnh đang sinh sống.
  • Bản thân người được bảo lãnh phải vẫn còn độc thân và dưới 18 tuổi tính đến thời điểm nhận được visa.

+ Visa 445 – Thị thực dành cho người con phụ thuộc

Khác với 2 loại visa định cư Úc trước đó, visa 445 chỉ cho phép người được bảo lãnh tạm trú tại Úc khi mà visa của cha hoặc mẹ vẫn còn hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với người bảo lãnh chỉ là thường trú nhân tạm thời tại Úc và khi visa của cha hoặc mẹ người được bảo lãnh hết hạn thì tất cả sẽ đều phải rời khỏi Úc. Cụ thể thì người được bảo lãnh sẽ là con ruột hoặc con kế của người mang Visa 309, còn độc thân và sống phụ thuộc vào cha mẹ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc