Hiện nay có không ít người Việt mơ một giấc mơ định cư Mỹ để được hưởng những quyền lợi tương đương như công dân của quốc gia này. Thậm chí không ít người còn tìm mọi cách kể cả nhập cư Mỹ bất hợp pháp để mong được hưởng các quyền lợi này. Vậy những chính sách phúc lợi xã hội này là gì mà được nhiều người mong muốn đến thế?

Chế độ phúc lợi xã hội của Mỹ được đánh giá là tương đối hoàn thiện đặc biệt là sau khi Mỹ thi hành phương án An toàn xã hội – Social Security Act vào năm 1936 với nhiều chính sách khác nhau như sau:

+ Bảo hiểm xã hội Liên bang

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Chính sách Bảo hiểm xã hội Liên bang được ban hành cho tất cả những người có, đang và đã từng có việc làm kể cả thân nhân trong gia đình cũng có quyền tham gia. Đây là chính sách được nhiều người mong muốn và được áp dụng cả với những người nhập cư Mỹ với những loại như chế độ về tiền về hưu, tiền dưỡng lão, tiền dành cho người tàn tật, tiền phúc lợi y tế….

+ Tiền trợ cấp thất nghiệp

Số lượng người thất nghiệp tại Mỹ không hề thấp nhưng họ vẫn có thể sống được nhờ tiền trợ cấp thất nghiệp. Theo đó chỉ cần là người xin nghỉ việc, bị đuổi việc thì đều có quyền được đăng ký hưởng loại tiền này dù rằng người đó có tiền tiết kiệm hay không. Thông thường thì chính sách này sẽ được kéo dài từ 6 đến 9 tháng với mỗi cá nhân nhưng tùy theo tình hình từng bang mà có thể lâu hơn.

+ Tiền trợ cấp công cộng

Chế độ trợ cấp công cộng được áp dụng với đối tượng có thu nhập thấp hay người khiếm thị, người già, người tàn tật và gia đình không có thu nhập. Tuy nhiên người tham gia chỉ có quyền được đăng kí nhưng việc quyết định có đủ điều kiện để lĩnh trợ cấp hay không còn phải tùy thuộc vào tình hình mà Chính quyền bang điều tra.

+ Trợ cấp dành cho phụ nữ mang thai và nhi đồng

Nghe tên đã đủ biết chính sách này áp dụng đối với đối tượng nào. Chế độ này là một khoản phúc lợi để bảo đảm và gia tăng sức khỏe cho phụ nữ mang thai và trẻ em. Tuy nhiên chế độ không phải cung cấp bằng tiền mặt mà người thụ hưởng sẽ được chăm sóc thông qua các dịch vụ về sức khỏe. Chính sách này được áp dụng trên toàn quốc và bình đẳng với tất cả mọi người.

+ Bảo hiểm việc làm

Bảo hiểm việc làm được đưa ra với nhiều chế độ khác nhau như bảo hiểm thất nghiệp, tiền bồi thường, bảo hiểm tàn tât… Cụ thể các chính sách này như sau:

  • Tiền bảo hiểm thất nghiệp

Tiền bảo hiểm thất nghiệp tương tự như ở Việt Nam là khoản từ được trừ thẳng vào lương để nộp bảo hiểm và khi nào người này bị thất nghiệp tức là có thể được nhận tiền bảo hiểm này. Thông thường thì tiền bồ thường sẽ bằng 1 nửa lương của người thụ hưởng.

  • Tiền bồi thường cho công nhân

Tiền này sẽ do người thuê lao động đóng để phòng trường hợp công nhân gặp tai nạn lao động. Số tiền được bồi thường là bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào khoản tiền mà người thuê lao động đóng.

  • Tiền bảo hiểm tàn tật của bang

Loại tiền bảo hiểm này chỉ được áp dụng ở một số bang là New York, California, New Jersay, Hawai và Puerto Rico. Chính sách này nhằm vào những người bị bệnh ngắn hạn và tạm thời không thể làm việc được.

+ Trợ cấp cuộc sống cho người có thu nhập thấp sẽ bao gồm một số lợi như phiếu lương thực, trường học cung cấp bữa ăn giá rẻ hoặc miễn phí, chương trình trợ cấp năng lượng trong nhà và nhà ở công cộng giá rẻ.

+ Chính sách trợ cấp về y tế được đưa ra bao gồm trợ cấp về thuốc men và chương trình chăm sóc tại nhà sẽ được áp dụng cho mọi đối tượng kể cả những người nhập cư Mỹ theo các loại thị thực việc làm hay có thẻ xanh.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc