Tiếp tục với phần 1 phần 2 sẽ đến với quy trình chi tiết nộp hồ sơ xin cấp visa diện EB3 và sau đó là thẻ xanh vĩnh viễn mà người lao động cần phải biết nếu định cư Mỹ theo diện lao động phổ thông này.

Xin giấy chứng nhận lao động

Công việc xin Giấy chứng nhận lao động sẽ được thực hiện theo tiến trính sau:

+ Giám đốc nhân sự của công ty tuyển dụng sẽ báo với Luật sư của Sở Di Trú Mỹ về việc sẽ bảo lãnh cho ứng cử viên tham gia vào thị trường lao động của Mỹ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

+ Nhận được thông báo các bên sẽ ấn định thời gian và tiến hành cuộc họp với 4 thành viên là ứng cử viên, người quản lý trực tiếp của ứng cử viên tại công ty, Giám đốc nhân sự và Luật sư của Sở Di Trú Mỹ. Cuộc hợp này sẽ chủ yếu mô tả tiến trình công việc của ứng cử viên bao gồm 3 phần là bản nháp, bản điều chỉnh và cuối cùng là bản chính thức.

+ Công ty tuyển dụng sẽ báo cáo khung lương hiện tại cho công việc mà ứng cử viên sẽ làm trong tương lai cho Bộ Lao Động Mỹ đồng thời hoàn thành các bước trong khâu tuyển dụng.

+ Công ty tuyển dụng cần phải đưa ra các bằng chứng chứng minh công việc của ứng cử viên sẽ làm sau khi định cư Mỹ lao động bản xứ không đáp ứng đủ và nộp cho Bộ Lao Động Mỹ.

+ Ngày Bộ Lao Động Mỹ nhận hồ sơ cũng chính là ngày ưu tiên trên hồ sơ. Sau khi giải quyết và xem xét mọi giấy tờ nếu như chấp nhận thì Bộ Lao Động Mỹ sẽ chấp nhận và cấp Giấy phép lao động cho ứng cử viên.

Nộp đơn xin di dân I-140

Bước thứ 2 trong quy trình định cư Mỹ theo diện lao động phổ thông chính là nộp đơn xin di dân theo mẫu I-140 cho Sở Di Trú Mỹ. Công việc này sẽ được thực hiện bởi luật sư của công ty tuyển dụng. Đơn xin này sẽ được chấp nhận nếu như đáp ứng được các tiêu chí như sau:

+ Ứng viên tham gia được xác nhận là đáp ứng được yêu cầu công việc như trong Giấy phép lao động.

+ Công ty tuyển dụng cung cấp bằng chứng chừng minh có đủ khả năng về tài chính để trả lương cho nhân viên và Sở Di Trú Mỹ sẽ xác nhận.

+ Xác nhận dù công ty tuyển dụng đã cố gắng tìm kiếm nhưng lao động bản xứ vẫn không đáp ứng được nhu cầu về công việc mà công ty cần.

Thời gian để được chấp nhận đơn xin di dân theo mẫu I-140 sẽ khoảng từ 4 đến 6 tháng.

Xét duyệt đơn xin cấp thẻ xanh vĩnh viễn I-485

Sau khi hoàn thành các bước như trên thì luật sư của ứng cử viên sẽ tiến hành nộp đơn I-485 để xin thẻ xanh vĩnh viễn giúp người tham gia định cư Mỹ lâu dài. Đôi khi để rút ngắn thời gian thì hai đơn là I-140 và I-485 sẽ được nộp cùng lúc. Nếu như đơn xin được chấp nhận thì ứng cử viên sẽ được thông báo về ngày giờ tham gia vào cuộc phỏng vấn.

Thực tế lịch phỏng vấn hồ sơ đối với ứng viên đang ở Việt Nam hay thời gian chờ cấp thẻ xanh vĩnh viễn với ứng viên đang ở Mỹ tùy thuộc vào nơi sinh cũng như ngày ưu tiên trên hồ sơ. Điều này có nghĩa là kể cả ứng cử viên sinh ra tại Việt Nam mà quốc tịch nước khác thì sẽ vẫn tính trên hồ sơ là Việt Nam. Bước phỏng vấn này thì phải tùy thuộc vào bản thân người tham gia chứ công ty tuyển dụng không thể hỗ trợ được nữa. Điều quan trọng là ứng cử viên có thể thuyết phục nhân viên Lãnh sự quán về mong muốn được định cư Mỹ cũng như làm việc hay không.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc