Trong thời điểm hiện nay, đầu tư định cư doanh nghiệp hay đầu tư bất động sản Cyprus là con đường định cư Châu Âu nhanh nhất và dễ dàng nhất. Nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhập quốc tịch Cyprus và sở hữu thẻ xanh tại đây để có thể đường hưởng những quyền lợi như một công dân chính thức của Cyprus.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, Chương trình nhập quốc tịch Cyprus và định cư tại Cyprus dành riêng hỗ trợ đa dạng về hình thức đầu tư để sở hữu quốc tịch Síp cùng với những điều kiện chương trình kèm theo, việc đầu tư theo bất kỳ tiêu chuẩn nào cũng tạo sự linh hoạt cho nhà đầu tư trong việc kết hợp vốn đầu tư của mình.

Nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhập quốc tịch Cyprus và sở hữu thẻ xanh tại đây để có thể đường hưởng những quyền lợi như một công dân chính thức của Cyprus.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Có hai hình thức đầu tư định cư châu Âu, một là đầu tư theo cá nhân – vốn đầu tư ít nhất 2 triệu Euro vào một hoặc nhiều dự án BDS; hai là đầu tư vào 1 công ty mà nhà đầu tư là cổ đông, hoặc chủ sở hữu , tỷ lệ được dựa trên phần trăm cổ phần sở hữu. Theo tiêu chuẩn mới nhất, với 2 triệu Euro, nhà đầu tư có thể mua 1 bất động sản đứng tên mình với giá ít nhất 500 000 Euro để được giảm 5% thuế VAT, và 1,5 triệu Euro còn lại có thể đầu tư trên danh nghĩa công ty.

Ngoài ra, nếu nhà đầu tư là người thụ hưởng nhiều nhất trong công ty, thì cổ phần của bên thứ ba theo Thỏa ước Tín thác, nhà đầu tư sẽ có đủ tư cách xin nhập quốc tịch theo dạng đặc biệt dựa trên khoản đầu tư của công ty, miễn là chứng minh được mối liên hệ với khoản đầu tư đó.

Công ty sẽ tiếp tục được hưởng khung thuế suất thuận lợi của Síp, cùng nhiều ưu đãi, bao gồm các điều dưới đây:

 • Lợi nhuận ròng của các công ty và chi nhánh quốc tế quản lý và kiểm soát từ bên trong Síp được đánh thuế ở mức 12,5%.
 • Thu nhập từ cổ tức theo các điều kiện nhất định được miễn thuế hoàn toàn và Nhà đầu tư có thể được hưởng lợi từ tình trạng không cư trú, cho phép miễn đóng góp từ điều khoản Điều khoản bảo vệ riêng/ Điều khoản hỗ trợ đặc biệt
 • Giảm thuế đối với vốn chủ sở hữu mới được giới thiệu trong một công ty dưới hình thức Khấu trừ lãi suất, ví dụ như đối với nguồn vốn mới được đưa ra bởi bên thụ hưởngduy nhất để đổi lấy vốn mới phát hành, một khoản thuế được tính vào thu nhập phát sinh từ vốn mới xấp xỉ 6% (3% cộng với lãi suất của trái phiếu 10 năm của Cộng hòa Cyprus).
 • Các khoản lỗ về thuế có thể được chuyển sang cho đến 5 năm.
 • Không đánh thuế tài sản hàng năm cho cả cá nhân và công ty sở hữu bất động sản từ năm 2017.

Lợi nhuận ròng của các công ty và chi nhánh quốc tế quản lý và kiểm soát từ bên trong.

 • Giảm thuế cho nhóm các công ty thông qua việc sử dụng các khoản lỗ về thuế.
 • Hiệp định về đánh thuế hai lần với một số lượng lớn các quốc gia.
 • Không hạn chế kiểm soát trao đổi (tài khoản ngân hàng bằng bất kỳ loại tiền tệ nào và ở bất kỳ quốc gia nào).
 • Síp không đánh thuế đối với Lợi nhuận phát sinh từ việc bán tài sản ở nước ngoài.
 • Lãi phải thu không phát sinh từ hoạt động kinh doanh bình thường thông thường hoặc liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh thông thường của công ty được miễn thuế (phụ thuộc điều khoản bảo vệ riêng/ điều khoản hỗ trợ đặc biệt – Special Defense Contribution)
 •  Bảo mật và ẩn danh chủ sở hữu.
 • Trường hợp khoản đầu tư 1,5 triệu Euro được thực hiện trực tiếp dưới danh nghĩa của cá nhân, trong trường hợp bán, thuế lợi tức thu được sẽ đến hạn cho bất kỳ lợi nhuận phát sinh từ việc bán như vậy với tỷ lệ 20%, theo khoản miễn trừ € 17.086,00.

Síp không đánh thuế đối với Lợi nhuận phát sinh từ việc bán tài sản ở nước ngoài.

Trong trường hợp đầu tư 1,5 triệu Euro được thực hiện thông qua một công ty Síp và lĩnh vực hoạt động của công ty là mua bán bất động sản thì không áp dụng thuế lợi nhuận và thuế doanh nghiệp ở mức 12,5% được áp dụng cho tổng lợi nhuận chịu thuế của công ty.

Quyền lợi khi bạn được nhập quốc tịch Cyprus:

 • Tự do để sống tự do tại Cyprus.
 • Vợ chồng nhà đầu tư, cha mẹ, con cái phụ thuộc đến 25 tuổi có thể cư trú vĩnh viễn.
 • Các giấy phép cấp cho nhà đầu tư và người phụ thuộc có giá trị mãi mãi, không cần phải tốn thời gian và chi phí gia hạn.
 • Đóng vai trò một chính sách bảo hiểm an toàn và hiệu quả cho tương lai.
 • Cho phép thành lập doanh nghiệp tại Cyprus.
 • Quyền nộp đơn trở thành công dân Châu Âu EU – tấm vé thong hành du lịch khắp châu Âu một cách dễ dàng.
 • Tiếp cận hệ thống giáo dục hàng đầu theo tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe ưu việt.

Nếu nhập quốc tịch Cyprus bạn sẽ được sống tự do tại Cyprus.

 • Chỉ cần đầu tư vào bất động sản, một tài sản phi rủi ro trị giá EUR 300,000.
 • Quy trình và yêu cầu rất đơn giản và giấy phép được cam kết bảo đảm để được cấp trong vòng 2 tháng với tỷ lệ thành công 100%.

Như vậy, khi đầu tư định cư Cyprus, ngoài khoản lợi nhuận mà bạn có thể có được thông qua việc đầu tư, cánh cửa định cư châu Âu tại Cyprus sẽ vô cùng rộng mở. Nhập tịch Cyprus và trở thành công dân Cyprus, bạn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn và được sống ở một môi trường hiện đại, phát triển.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc