Nếu đơn bảo lãnh cho vợ chồng bị Sở di trú Mỹ tại Việt Nam từ chối, đơn bảo lãnh này sẽ bị trả về Sở Di Trú Mỹ. Sau khi Sở Di Trú Mỹ xem xét đơn bảo lãnh mà Lãnh Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam trả về, họ sẽ gởi cho bạn 1 lá thư cho phép quý vị có cơ hội để khiếu nại quyết định này của Lãnh Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam.
Cho nên, bạn nên nắm bắt cơ hội đó để vớt vát một tấm vé được đặt chân đến Mỹ.

Nếu đơn bảo lãnh bị trả về Sở di trú Hoa Kỳ, thời gian chờ đợi sẽ rất lâu để được tái duyệt xét và liên lạc với người bảo lãnh yêu cầu giải thích và bổ sung bằng chứng. Thời gian chờ đợi có thể là một năm hoặc lâu hơn. Bạn cần viết một lá thư khiếu nại trong đó phải giải thích và đáp ứng đầy đủ những thông tin mà Sở di trú yêu cầu kèm theo những bằng chứng cụ thể về mục đích đến Mỹ.

Bạn cần viết một lá thư khiếu nại trong đó phải giải thích và đáp ứng đầy đủ những thông tin mà Sở di trú yêu cầu kèm theo những bằng chứng cụ thể về mục đích đến Mỹ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Thời gian giải quyết khiếu nại là bao lâu?

Kể từ lúc bạn gởi thư khiếu nại và cung cấp đầy đủ bằng chứng theo yêu cầu của Sở Di Trú Mỹ thì khoảng từ 2 – 3 tháng sau bạn sẽ nhận được câu trả lời của Sở Di Trú, nếu Sở Di Trú tin vào mối quan hệ của vợ chồng bạn là thật thì họ sẽ cấp giấy tái chấp thuận và hồ sơ sẽ được chuyển qua NVC và bạn sẽ nhận được thư của Lãnh sự báo là hồ sơ của bạn đã được tái chấp thuận và chuyển về Việt Nam, bạn sẽ được lên lịch để phỏng vấn lại. Nếu Sở Di Trú không tin thì họ sẽ ra một thông báo là hồ sơ của bạn hủy bỏ sự chấp thuận và bạn có thể tiếp tục khiếu nại lên hội đồng kháng án di trú.

Kể từ lúc bạn gởi thư khiếu nại và cung cấp đầy đủ bằng chứng theo yêu cầu của Sở Di Trú Mỹ thì khoảng từ 2 – 3 tháng sau bạn sẽ nhận được câu trả lời của Sở Di Trú.

Thông báo quyết định của Sở Di Trú Hoa Kỳ được gọi là The Notice of Intent to Revoke (tức là thông báo ý định thu hồi sự chấp thuận). Khi Sở Di Trú gửi thông báo đó ra, họ chỉ cho người bảo lãnh 30 ngày để trả lời thông báo đó. Người bảo lãnh chỉ có 30 ngày để trả lời và kèm theo những chứng từ để chứng minh sự liên hệ gia đình của họ và trong trường hợp người bảo lãnh không trả lời hoặc trả lời sau 30 ngày đó thì Sở Di Trú Mỹ sẽ thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lãnh đó.

Trở ngại khi làm đơn khiếu nại gửi lên Sở di trú Mỹ

Vấn đề trở ngại với những hồ sơ bị từ chối sẽ được Sở di trú duyệt xét là họ chỉ dựa hoàn toàn vào những gì Tòa Lãnh sự nói với họ. Họ không hề có bất cứ kiến thức nào về những điều kiện sinh sống ở Việt Nam và không thể thẩm định nếu những lý do từ chối của Lãnh sự có giá trị hay không.

Tương tự, nếu một nhân viên Lãnh sự muốn từ chối một hồ sơ, họ chỉ cần đưa ra một vài thí dụ mà đương đơn không biết vào lúc phỏng vấn. Sở di trú có thể chấp nhận những gì Lãnh sự nói nhưng trong nhiều hồ sơ, lý do từ chối của Lãnh sự không hợp lý chút nào. Thí dụ, Lãnh sự có thể nói với Sở di trú Mỹ rằng đương đơn không thể mô tả nơi mà người bảo lãnh sinh sống ở Hoa Kỳ, hoặc không thể kể tên những người bạn hoặc người chủ của người bảo lãnh.

Vấn đề trở ngại với những hồ sơ bị từ chối sẽ được Sở di trú duyệt xét là họ chỉ dựa hoàn toàn vào những gì Tòa Lãnh sự nói với họ.

Hoặc, Lãnh sự có thể nói với Sở di trú mỹ rằng tiệc đính hôn của hai người này quá nhỏ, hoặc đương dơn không biết chi tiết về đời sống của người bảo lãnh ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như người chồng thích ăn gì, tên của những chương trình TV mà chồng ưa thích, tên những nơi chồng thường đi khi rảnh rỗi. Hoặc Lãnh sự có thể nói rằng bằng chứng hình ảnh cho thấy hai người chỉ sống gần nhau có vài ngày ở Việt Nam.

Vì thế, khi Sở di trú liên lạc với người bảo lãnh và nói rằng họ dự tính hủy bỏ đơn bảo lãnh, người bảo lãnh phải có thể cung cấp thêm những bằng chứng quan hệ và giải thích tại sao lý do từ chối của Lãnh sự không có giá trị.

Bất cứ những phản hồi nào liên quan đến giấy thông báo của Sở di trú Mỹ có Dự Tính Hủy Bỏ đơn bảo lãnh phải dựa trên dữ kiện, chứ không dựa trên những yếu tố tình cảm, đừng yêu cầu Sở di trú “thông cảm”. Nhân viên di trú không có quyền chấp thuận một hồ sơ vì những giòng chữ khiếu nại dựa trên tình cảm. Họ cần những lý do hợp lý và những bằng chứng tốt để có thể tái chấp thuận đơn bảo lãnh.

Nhân viên di trú không có quyền chấp thuận một hồ sơ vì những giòng chữ khiếu nại dựa trên tình cảm nên bạn hãy cân nhắc khi nêu những lý do về gia đình.

Lưu ý: Chỉ có người bảo lãnh mới có thể làm đơn khiếu nại.

Nếu thực sự vần thiết và cảm thấy chưa hợp lý trong quá trình xin visa, bạn hãy khiếu nại lên Sở di trú Mỹ nhé. Chúc bạn thành công!

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc