Chương trình đầu tư định cư Úc cho phép đương đơn cùng các thành viên trong gia đình (vợ/ chồng và các con dưới 18 tuổi) được định cư, sinh sống, làm việc và học tập ở Úc dưới dạng visa định cư diện doanh nhân. Trước tiên, hầu hết đương đơn nhập cư vào Úc bằng Visa tạm trú 4 năm, sau khi thỏa mãn các điều kiện được quy định trong hoạt động kinh doanh và đầu tư, đương đơn có thể nộp đơn xin quyền thường trú nhân. Những chương trình này dành cho chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao và các nhà đầu tư.

1.Những diện đầu tư định cư Úc phổ biến

Những diện đầu tư định cư Úc phổ biến

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

***Diện doanh nhân (áp dụng cho visa 188 – Diện doanh nhân (business innovation))

Visa 188 tạo cơ hội cho nhà đầu tư cùng gia đình được kinh doanh và đóng góp cho kinh tế bang, thuận tiện trong việc đi lại giữa Úc và Việt Nam cũng như được hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế và an sinh xã hội của Úc. Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ tương đối nhanh, rất phù hợp với các khách hàng có điều kiện tài chính khác nhau cũng như có những lựa chọn đầu tư hoặc kinh doanh đa dạng.

Visa 188 tạo cơ hội cho nhà đầu tư cùng gia đình được kinh doanh và đóng góp cho kinh tế bang

-Điều kiện để định đầu tư định cư Úc diện doanh nhân

 • Được một trong các bang tại Úc bảo lãnh.
 • Doanh thu hàng năm (tính đến 2 công ty) đạt tối thiểu 300.000 AUD trong 1 năm trước ngày nộp đơn xin định cư chính thức.

-Đạt được 2 trong 3 điều kiện sau:

 • Tổng giá trị góp vốn vào doanh nghiệp (bao gồm của vợ/chồng) đạt tối thiểu 200.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.
 • Tổng giá trị tài sản (bao gồm cả trong công ty) phải đạt tối thiểu 600.000 AUD trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn.
 • Công ty ở Úc phải tạo ra tối thiểu 2 việc làm cho người bản xứ (không phải là thành viên gia đình).

Lưu ý: Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc và phải sống tại Úc tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn.

***Diện đầu tư (áp dụng cho visa 188 – Diện đầu tư (business investor))

 • Được một trong các bang tại Úc bảo lãnh.
 • Có tối thiểu 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư chính thức.
 • Người nộp đơn và các thành viên gia đình vẫn còn visa 188, không phạm pháp, phạm tội trong suốt thời gian sinh sống ở Úc.
 • Việc đầu tư 1.500.000 AUD vẫn còn duy trì tại thời điểm nộp đơn xin định cư chính thức và liên tục trong 4 năm.
 • Tuân thủ các quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư.
 • Không tham gia các hoạt động kinh doanh/đầu tư trái pháp luật và không được chấp nhận tại Úc.
 • Có nguyện vọng tiếp tục kinh doanh/đầu tư tại Úc.
 • Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc.

Người xin định cư Úc cần tuân thủ các quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư

 Đương đơn nộp đơn xin cấp thị thực diện đầu tư định cư Úc phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Hiện đang có thị thực tạm trú Đầu tư và Kinh doanh Sáng tạo (visa 188)
 • Đáp ứng các tiêu chí của loại thị thực tạm trú
 • Đáp ứng các quy định cụ thể về các thông số kinh doanh và đầu tư theo loại thị thực muốn nộp đơn
 • Có cổ phần trong một hay nhiều cơ sở kinh doanh chính do đương đơn sở hữu không thuộc quyền sở hữu của một cá nhân khác cũng đang nộp đơn xin cấp thị thực Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – Thường trú (visa 888), trừ khi đương đơn và cá nhân này đã có cổ phần trong công ty ít nhất 12 tháng trước ngày nộp đơn.
 • Đương đơn chính nộp đơn xin thị thực Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – loại thường trú phải đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản như khi được cấp thị thực Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – loại tạm trú.

2.Đối tượng của chương trình đầu cư định cư Úc:

 • Các cổ đông, chủ doanh nghiệp có lý lịch kinh doanh/quản trị doanh nghiệp thành công, hoặc
 • Các nhà đầu tư đã có lý lịch đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, góp vốn doanh nghiệp, tài chính hay vàng
 • Có đủ tài chính để đầu tư hoặc kinh doanh tại Úc.
 • Có mong muốn ổn định cuộc sống tại Úc.

3.Quyền lợi của nhà đầu tư định cư Úc bao gồm:

Bảo lãnh các người thân khác khi đã sinh sống đủ thời gian nhất định tại nước nhập cư

 • Định cư vĩnh viễn tại Úc cho cả gia đình (Bao gồm vợ chồng, con cái và những người phụ thuộc hợp lệ).
 • Được chăm sóc sức khỏe theo chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia (Medicare) cho cả gia đình.
 • Con em dưới 18 tuổi được học miễn phí (tiết kiệm đến $20,000 đôla/năm). Con em trên 18 tuổi có thể được hưởng chính sách cho vay/giảm học phí thấp hơn nhiều so với mức học phí mà du học sinh quốc tế phải trả khi đầu tư định cư Úc.
 • Bảo lãnh các người thân khác khi đã sinh sống đủ thời gian nhất định tại nước nhập cư.
 • Nhập quốc tịch sau khi có đủ thời gian sinh sống tại nước nhập cư.

Đầu tư định cư Úc hiện đang là lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư người Việt. Hãy nhanh chóng tìm hiểu thông tin và quy trình để thành công định cư Úc cho cả gia đình nhé!

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc