Hiện nay, tại Mỹ khoảng 1.000 dự án theo diện đầu tư EB5 nhằm tận dụng tối đa lợi thế của chương trình.

Những năm gần đây, ngành công nghiệp EB5 cực kỳ sôi động, khi những nhà phát triển dự án có vốn đầu tư nwocs ngoài vào các công trình tại Mỹ nhằm mục đích tạo công ăn việc làm cho người Mỹ và giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp thông qua chương trình đầu tư EB5.

Khi thực hiện chương trình EB5 cần phải đảm bảo được 3 mục tiêu như sau: thu hút được nguồn vốn đầu tư hiệu quả, sử dụng nguồn vốn đầu tư này để tạo ra nhiều công việc cho công dân Mỹ, đáp ứng được nhu cầu định cư tại Mỹ cho các doanh nhân nước ngoài.

Khi nhà đầu tư chương trình EB5 tham gia vào chương trình tư cách là cổ đông sẽ nhận được các lợi ích khác biệt cũng như có nhiều ưu thế hơn so với những mô hình đầu tư thông thường trong đó có ưu thế dau tu EB5 dam bao hoan von.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Để có thể phân tích được chính xác dự án khả thi cần những yếu tố như: cấu trúc tài chính, những hình thức kêu gọi vốn, phân tích khả thi, nợ gốc và lãi vay, thị trường đầu tư, giá trị tài sản trước – trong giai đoạn xây dựng, đạt điểm hòa vốn, thời gian hoàn công ước, tăng trưởng lợi nhuận hay những phương án khả thi để hoàn vốn cho nhà đầu tư…  Có những điều kiện này thì những chuyên gia mới có thể xác định được tốc độ tăng trưởng của dự án trong tương lai, đồng thời đo được độ an toàn, rủi ro của dự án.

Về hình thức đầu tư, chương trình EB5 kêu gọi nhà đầu tư thông qua 2 hình thức, hoặc là xây dựng mới công trình, hoặc là trùng tư những công trình lịch sử quốc gia. Hiện nay, xây dựng mới dự án được các nhà đầu tư chú ý khá nhiều, còn trùng tu các công trình lịch sử thì lại vẫn còn mới mẻ.

Chương trình này cũng có những quy định hỗ trợ về tài chính sẽ được cấp cho doanh nghiệp thực hiện trùng tu những di tích lịch sử quốc gia Mỹ, biến một số tòa nhà mang tính lịch sử thành những công trình thương mại, vừa tạo động lực phát triển cho nền kinh tế nhưng vẫn có thể bảo tồn được tính lịch sử trọn vẹn.

Các nhà đầu tư định cư EB-5 khi tham gia việc trùng tu di tích lịch sử với tư cách là cổ đông thì sẽ nhận được một lợi ích và ưu thế hơn so với việc đầu tư thông thường bao gồm:

  • Được hỗ trợ tài chính từ chương trình trùng tu di tích của chính phủ Mỹ khi tham dự đầu tư EB5.
  • Vốn đầu tư được bảo vệ tối đa, những dự án trùng tu này sẽ không sử dụng vốn đầu tư cho đến khi nhà đầu tư được cấp thẻ xanh nhập cư có điều kiện.
  • Nếu visa nhập cư không được chấp thuận, chương trình sẽ hoàn trả lại vốn đầu tư trong vòng 3 ngày.

  • Dau tu EB5 dam bao hoan von mà không cần phải chờ vào kết quả của dự án.
  • không phải chịu sức ép từ việc dự án có tạo ra lợi nhuận để hoàn trả vốn đầu tư cho nhà đầu tư EB5.
  • Thời gian hoàn vốn nhanh nhất, trong đợt 1 có thể hoàn được 2/3 tổng vốn đầu tư.
  • Phương án hoàn vốn đầu tư vô cùng linh hoạt.
  • Đầu tư vào những chương trình lịch sử thì nhà đầu tư sẽ được ưu tiên hoàn vốn đầu tiên.

Sự kết hợp giữa chương trình EB5, nguồn vốn đầu tư nước ngoài và sự hỗ trợ của chính phủ, các nhà đầu tư sẽ có thể tận dụng được những ưu thế của các chương trình để có thể tối ưu hóa lợi thế đầu tư, vừa đầu tư an toàn, vừa được nhập cư dễ dàng hơn.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc