Đối với những di dân thì mong ước lớn nhất là có thể đoàn tụ cùng với thân nhân của mình. Chính vì vậy không chỉ ở Canada mà tất cả các quốc gia hiện nay đều có chính sách bảo lãnh thân nhân. Vậy điều kiện định cư Canada cơ bản để có thể đoàn tụ gia đình là gì? Cùng đi tìm đáp án nhé.

Điều kiện cơ bản đối với người bảo lãnh

Thực tế thì mỗi chính sách bảo lãnh đoàn tụ gia đình khác nhau lại có điều kiện định cư Canada khác nhau nhưng nhìn chung thì vẫn phải đáp ứng yêu cầu như sau:

+ Người bảo lãnh có thể là công dân hoặc thường trú nhân Canada tùy theo từng chính sách định cư khác nhau.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

+ Người bảo lãnh phải cam kết bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh trong thời gian quy định thông thường là 3 năm tính từ khi người này trở thành thường trú nhân.

+ Nếu như người được bảo lãnh là con cái phụ thuộc thì thời gian bảo trợ về tài chính sẽ là 10 năm, hoặc cho đến khi người con này đủ 25 tuổi, tùy sự kiện nào đến trước.

+ Nếu như người bảo lãnh đã từng bảo trợ cho người khác trước đó nhưng lại để họ phải sống dựa vào trợ cấp của chính phủ thì sẽ không được bảo lãnh cho người khác nữa. Trừ khi người này đã chi trả những khoản mà thân nhân đã nhận từ chính phủ thì có thể tiếp tục đáp ứng điều kiện để được bảo lãnh thân nhân.

Ngoài những yêu cầu trên thì người bảo lãnh sẽ còn phải không thuộc vào các đối tượng như sau thì mới được bảo lãnh:

+ Đã cam kết nhưng không bảo trợ tài chính được cho người được bảo lãnh nhiệm kì trước.

+ Không trả tiền trợ cấp cho con theo quyết định của toà án.

+ Người nhận trợ cấp từ chính phủ nhưng ngoại trừ lý do người này bị khuyết tật.

+ Người có bản án về hình sự hoặc có hành vi về tình dục với người thân.

+ Người đam bị giam giữ về hành vi phạm pháp.

+ Người không trả hoặc trả trễ các khoản vay di trú trước đó.

+ Người đã tuyên bố phá sản và hiện nay tuyên bố này vẫn cò hiệu lực.

Nếu như đảm bảo có đáp ứng đủ điều kiện định cư Canada để bảo lãnh thân nhân cũng như không thuộc các trường hợp bị cấm như trên thì người này sẽ được phép tham gia chính sách.

Các hình thức bảo lãnh thân nhân

Hiện nay Canada áp dụng khá nhiều chính sách bảo lãnh thân nhân khác nhau để giúp người dân nước này cũng như người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Canada với tư cách thường trú nhân như sau:

+ Bảo lãnh thân nhân theo diện vợ chồng

Cụ thể vợ chồng tham gia chính sách phải kết hôn hợp pháp với giấy đăng ký kết hôn hợp lệ. Việc đang kí kết hôn này có thể là tại Canada tức là ở tỉnh hoặc lãnh thổ, nếu đăng kí ngoài Canada thì việc đăng kí kết hôn này phải tuân theo luật pháp của nước sở tại.

+ Bảo lãnh cho người kết hôn đồng giới

Tương tự như bảo lãnh vợ chồng thì người kết hôn đồng giới phải ở Canada hoặc tại các nước cho phép kết hôn theo hình thức này.

+ Bảo lãnh bạn đời

Bạn đời ở đây được định nghĩa là người chung sống với người bảo lãnh như vợ chồng nhưng do nguyên nhân nào đó mà chưa kết hôn. Thời gian tối thiểu mà hai người chung sống phải có ít nhất là 1 năm.

+ Bảo lãnh con cái

Người được bảo lãnh phải dưới 19 tuổi và độc thân và đáp ứng các điều kiện định cư Canada khác mà chính sách bảo lãnh đưa ra.

Ngoài ra Canada còn áp dụng các chính sách bảo lãnh thân nhân khác trong gia đình như cha mẹ, ông bà, anh chị em, cháu trai, cháu gái, cháu ngoại/nội bị mồ côi, dưới 18 tuổi và còn độc thân, người thân duy nhất của người bảo lãnh cùng với những thành viên khác trong gia đình của những người được bảo lãnh trên.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc