Luật di trú của Hoa Kỳ cho phép một công dân Hoa Kỳ hay một thường trú nhân Hoa Kỳ trên 21 tuổi đứng ra làm đơn bảo lãnh cho thân nhân của mình.Công dân Hoa Kỳ có thể làm đơn bảo lãnh cho vợ chồng, con cái, cha mẹ và anh chị em. Để được qua Mỹ định cư thì ngoài việc tự bản thân nộp đơn và đi phỏng vấn để xin được thẻ xanh Mỹ thì còn có những trường hợp được người thân bảo lãnh. Sau đây SFRC sẽ tổng hợp thông tin những trường hợp nằm trong diện có thể được bảo lãnh định cư Mỹ.

Các trường hợp được bảo lãnh qua Mỹ

  1. Công dân Hoa Kỳ

Công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho:Vợ / Chồng, cha mẹ, con (có gia đình và chưa có gia đình), anh chị em ruột thịt. Mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh sẽ quyết định hồ sơ đó thuộc ưu tiên nào và thời gian chờ đợi trước khi visa đáo hạn.
Vợ chồng, con cái (dưới 21 tuổi) và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ được gọi là Immediate Relatives (Người thân trực hệ). Tên viết tắt của diện này là IR. Diện này không bị giới hạn bởi chỉ tiêu visa hàng năm.

Trong diện IR này không có Derivative (người đi theo hay còn gọi là người tháp tùng). Do đó, công dân Hoa Kỳ khi nộp đơn bảo lãnh phải nộp đơn riêng biệt cho từng người một.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

  • Cha mẹ là quan hệ trực tiếp, visa cho loại bảo lãnh này thường được cấp ngay.
  • Trong trường hợp một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho con (có gia đình hoặc chưa có gia đình) để định cư Mỹ. Nếu con dưới 21 tuổi và chưa có gia đình trong thời điểm nộp hồ sơ bảo lãnh thì được xem là quan hệ trực tiếp và không được xếp theo diện ưu tiên nào (không phải chờ đợi theo như Lịch Chiếu Kháng).Nếu con trên 21 tuổi, chưa có gia đình, thời gian chờ đợi cho hồ sơ bảo lãnh này được xem như diện F2B. Nếu con có gia đình, thời gian yêu cầu được xem như diện ưu tiên F3.
  • Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho anh chị em, trong trường hợp này hồ sơ sẽ được phép xếp theo diện ưu tiên F4.

Sau khi những trường hợp có đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục xử lý cho đến khi người được bảo lãnh được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà người được bảo lãnh đang sinh sống. Sau khi nhập cư Mỹ theo bảo lãnh thành công, người được bảo lãnh sẽ được cấp thẻ xanh Mỹ và trở thành thường trú nhân.

2. Thường trú nhân.

Nếu người bảo lãnh là thường trú nhân, họ có thể làm đơn bảo lãnh người thân ở nước ngoài sau đây để nhập cư tới Mỹ: Chồng/vợ, con cái chưa kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào.Đối với tất cả các trường hợp trên, người bảo lãnh phải có khả năng cung cấp bằng chứng chứng minh về mối quan hệ.

Những người theo diện đặc biệt cũng có thể hội đủ điều kiện để có thẻ xanh Mỹ nếu bạn là:

  • Con cái hoặc vợ/chồng bị ngược đãi của công dân Hoa Kỳ
  • Được vào Hoa Kỳ bằng K visa (fiancée) hoặc là vợ/chồng của một công dân Hoa Kỳ hoặc trẻ em đi kèm
  • Được cấp V visa, là loại visa cho phép gia đình được sống chung tạm thời trong khi đang chờ xét visa định cư
  • Là góa phụ của một công dân Hoa Kỳ
  • Sinh ra trong một nhà ngoại giao nước ngoài tại Hoa Kỳ

Lưu ý dù là người bảo lãnh hay người được bảo lãnh thì tất cả cũng đều phải cung cấp những thông tin đúng sự thật để tránh những rủi ro sau này có thể xảy ra.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc