Hiện có không ít nhà đầu tư Việt muốn tham gia vào chính sách định cư Mỹ theo diện EB5 được đánh giá là đơn giản nhanh chóng. Thế nhưng muốn tham gia chương trình đầu tư EB5 thì cần chuẩn bị những gì? Ai là đối tượng được phép tham gia vào chính sách này? Điều kiện về vốn là gì? Cùng giải đáp mọi khúc mắc về chính sách định cư này nhé.

Điều kiện về vốn của chương trình đầu tư EB5

Doanh nhân nước ngoài tham gia vào chương trình định cư tại Mỹ theo diện EB5 là để thông qua dự án để có thể nhận được thẻ xanh mà muốn đầu tư thì cần vốn. Chính vì thế điều kiện quan trọng nhất để lựa chọn ứng cử viên được tham gia vào chương trình đầu tư EB5 chính là yêu cầu về vốn. Trong đó ứng cử viên cần đạt được 2 tiêu chí là đủ và hợp pháp.

Với tiêu chí hợp pháp thì trong quá trình nộp hồ sơ ứng cử viên cần phải đưa ra được những bằng chứng chứng minh số vốn có được từ những nguồn hợp lệ. Theo đó nguồn đó phải thuộc tiền lương, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, cổ phiếu, tài sản được thừa kế hay cho tặng… Tuy nhiên nếu thuộc vào trường hợp cho tặng thì cần phải chứng minh được cho hay tặng trước thời điểm nộp hồ sơ ít nhất là 6 tháng.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Sau khi chứng minh được nguồn vốn của mình là hợp pháp thì ứng cử viên còn phải có đủ số vốn này. Theo như chương trình định cư theo diện EB5 đưa ra thì hiện có 2 hình thức với số vốn khác nhau là đầu tư theo hình thức trực tiếp hoặc vào các vùng nông thôn hoặc tỉ lệ thất nghiệp cao thí số vốn phải là 1 triệu USD. Tuy nhiên cũng là đầu tư nhưng là đầu tư theo hình thức gián tiếp thông qua Trung tâm vùng – Regional Center do chính phủ Mỹ chỉ định thì chỉ cần số vốn là 500.000 USD.

Tiêu chí về lượng lao động

Mục đích chính của chính sách định cư theo diện đầu tư này là đem lại thẻ xanh cho ứng cử viên đồng thời giúp Mỹ có một nguồn vốn từ daonh nhân nước ngoài để phát triển kinh tế trong nước và tạo ra việc làm. Hiển nhiên đầu tư đã là giúp cho nền kinh tế được đẩy mạnh nhưng số lượng lao động lại là điều kiện quan trọng mà nhiều nhà đầu tư thường vướng phải khi thực hiện.

Theo như yêu cầu mà chương trình đầu tư EB5 đưa ra thì ứng cử viên phải đầu tư vào dự án sao cho tạo ra được tối thiểu là 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ trong vòng 2 năm. Biết là chính sách yêu cầu như thế nhưng nhiều nhà đầu tư lại không hoàn thành được điều kiện đã đề ra dẫn đến hồ sơ không hợp lệ và không nhận được thẻ xanh như mong muốn.

Ảnh hưởng đến từ vị trí dự án

Nhiều tiêu chí liên quan đến dự án đầu tư như số lượng lao động, ngành nghề kinh doanh, phương án phát triển.. đều phụ thược vào vị trí của dự án. Nói điển hình như muốn đạt đủ lượng lao động như yêu cầu của chương trình đầu tư EB5 thì nhà đầu tư không thể lựa chọn những vị trí có thị trường việc làm sôi động, kinh tế phát triển được mà thay vào đó là khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao để nhanh chóng hoàn thành chỉ tiểu.

Ngoài ra ngành nghề được chọn không chỉ thuộc danh mục được Mỹ ban hành mà còn phải phù hợp với thị trường kinh tế khu vực đầu tư. Tốt nhất là nhà đầu tư có thể khảo sát khu vực định lựa chọn dự án sau đó đưa ra phương án về ngành nghề cũng như phát triển. Chọn lựa vị trí chính xác là cách giúp nhà đầu tư tiến gần đến thành công.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc