"Melbourne Beach Proposal"

Trong Luật di trú Canada, có rất nhiều chương trình dành cho những người nước ngoài muốn định cư ở Canada. Nhưng trong đó thì chương trình định cư Canada theo diện vợ chồng là tương đối phổ biến. Tuy nhiên, người bảo lãnh cũng như người được bảo lãnh cũng có thể chưa hiểu hết được diện bảo lãnh này. Chính vì thế, chúng tôi sẽ nói cho bạn đọc cùng biết về một số điều cần biết của chương trình này nhé.

Người đồng bảo lãnh

Nếu như người bảo lãnh không có đủ điều kiện tài chính để bảo lãnh diện đoàn tụ gia đình, thì người vợ hoặc người chồng hay sống chung tối thiểu là 1 năm thì sẽ được trở thành người đồng bảo lãnh. Người đồng bảo lãnh sẽ phải đáp ứng được những điều kiện như sau:

+ Phải trên 18 tuổi.

+ Là thường trú nhân hoặc công dân Canada chính thức.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

+ Người bảo lãnh hiện đang sinh sống và tiếp tục sinh sống tại Canada.

+ Hội tụ đầy đủ những điều kiện cần thiết như người bảo lãnh.

Điều kiện bảo lãnh tài chính

+ Thu nhập của người bảo lãnh trong 1 năm gần nhất phải đạt mức tiêu chuẩn tối thiểu do Bộ Di Trú Canada đưa ra để có thể đánh giá được khả năng bảo lãnh.

+ Trường hợp bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng và con cái phụ thuộc ít hơn 22 tuổi, người bảo lãnh sẽ không phải đạt mức thu nhập tối thiểu để tham gia bảo lãnh định cư Canada, tuy nhiên, nếu như họ đang nhận tiền trợ cấp của chính phủ Canada (ngoại trừ người đó bị bệnh tật) thì sẽ không được quyền bảo lãnh để người thân của mình được tham gia chương trình định cư Canada.

+ Mức thu nhập tối thiểu của người bảo lãnh sẽ được tính theo số đầu người của gia đình, cộng với số người đã được bảo lãnh nhưng chưa hết thời gian bảo lãnh và số người bảo lãnh lần này.

+ Mẫu đơn đánh giá tài chính được gửi kèm với đơn xin bảo lãnh sẽ phải nêu đầy đủ các loại thu nhập được tính như tiền lương, thu nhập từ hoạt động thương mại, kinh doanh, đầu tư, tiền hưu trí, tiền cho thuê nhà, trợ cấp đặc biệt,…

Người bảo lãnh có trách nhiệm gì?

Người bảo lãnh, người được bảo lãnh và người đồng bảo lãnh sẽ phải ký hiệp ước bảo lãnh và có hiệu lực pháp luật. Người ký sẽ có trách nhiệm bảo trợ cho người được bảo lãnh trong nhiệm kỳ bảo lãnh để đáp ứng được nhu cầu ăn ở và sinh hoạt khi đến định cư Canada.

Hiệp ước tài trợ này sẽ xác định được quyền lợi cũng như trách nhiệm về việc bảo lãnh và nó sẽ được nộp cùng với đơn xin bảo lãnh.

Thời gian của nhiệm kỳ bảo lãnh

Nhiệm kỳ bảo lãnh của chương trình định cư Canada được xác định như sau:

+ Nếu như bảo lãnh vợ chồng, bạn đời, người yêu và con cái trên 22 tuổi thì một nhiệm kỳ sẽ tối thiểu 3 năm kể từ thời điểm nhập cảnh.

+ Nếu như bảo lãnh con phụ thuộc chưa kết hôn, dưới 22 tuổi thì nhiệm kỳ bảo lãnh sẽ được xác định hoặc là 10 năm, hoặc là cho đến khi con phụ thuộc đó 25 tuổi tính từ thời điểm nhập cảnh.

+ Đối với các thân nhân khác thì thời gian của nhiệm kỳ bảo lãnh sẽ là 10 năm tính từ thời điểm nhập cảnh Canada.

Khi người bảo lãnh hay người đồng bảo lãnh bội ước, tức là không chịu nuôi người thân mà mình bảo lãnh định cư và để họ phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội của chính phủ Canada trong thời gian chưa hết nhiệm kỳ bảo lãnh,  thì Bộ Di Trú Canada sẽ cấm không người đó bảo lãnh bất kỳ người thân nào nữa cho đến khi họ đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền trợ cấp xã hội cho người thân đã lãnh

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc