Ngân sách liên bang năm 2018 của Canada cam kết tài trợ lớn cho người nhập cư Canada. Đây là một lợi thế lớn cho người có mong muốn nhập cư đất nước Lá Phong xinh đẹp này.

Chính phủ Canada đã công bố ngân sách liên bang cho  người nhập cư Canada năm 2018 . Ngân sách này là một phân tích về nơi nào và như thế nào Chính phủ Tự do sẽ chi tiêu tiền trong năm tới. Việc xem xét kỹ lưỡng ngân sách cho thấy chính phủ đang đầu tư vào những người nhập cư Canada. Bài viết dưới đây giúp bạn tìm hiểu thêm về 5 cách chính mà Canada sẽ hỗ trợ người nhập cư vào năm 2018!

Theo ngân sách, người nhập cư Canada đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện nền kinh tế Canada và việc phân phối quỹ phản ánh vai trò quan trọng này. Ngân sách liên bang phân phối các quỹ thông qua một số kênh để hỗ trợ bình đẳng và tăng trưởng dân số di dân Canada!

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Chính phủ Canada đã công bố ngân sách liên bang cho  người nhập cư Canada năm 2018

440 TRIỆU USD ĐỂ TĂNG ĐỊNH MỨC NHẬP CƯ CANADA

Vào tháng 11 năm 2017, Canada tuyên bố kế hoạch nhập cư ba năm. Kế hoạch này nhằm chào đón gần một triệu người nhập cư mới đến Canada từ năm 2018 đến năm 2020. Ngân sách liên bang chỉ ra cách Canada dự định quản lý hạn ngạch nhập cư gia tăng.

Chính phủ tự do đã cam kết khoảng 440 triệu đô la để hỗ trợ mức nhập cư gia tăng trong ba năm tới. Số tiền này được phân phối trên một số cơ quan chính phủ khác nhau để hỗ trợ một loạt các chương trình và dịch vụ. Các quỹ bao gồm cung cấp các dịch vụ chất lượng tốt hơn trong việc thu nhận và xử lý các đơn xin nhập cư để đảm bảo những người nhập cư mới được tiếp cận các dịch vụ định cư để giúp họ thích ứng với cuộc sống ở Canada .

Ngân sách đề xuất thể hiện cam kết của Canada đối với việc xử lý hiệu quả các ứng dụng di dân và để hỗ trợ sự hội nhập của những người mới đến để họ có thể phát triển!

$ 32 TRIỆU ĐỂ HỖ TRỢ PHỤ NỮ DI DÂN

Một thành phần quan trọng của ngân sách liên bang là một cam kết lớn đối với phụ nữ . Ngân sách chỉ đạo việc tài trợ cho một loạt các chương trình hỗ trợ phụ nữ và bình đẳng giới.

$ 32 TRIỆU ĐỂ HỖ TRỢ PHỤ NỮ DI DÂN

Canada đang giới thiệu kinh phí mới để hỗ trợ phụ nữ di dân là những người thiểu số có thể nhìn thấy. Việc tìm việc làm khi nhập cư Canada đôi khi có thể là thách thức đối với những người nhập cư mới, đặc biệt là những phụ nữ có thể cần xác minh các chứng chỉ giáo dục hoặc cải thiện tiếng Anh trước khi có thể làm việc.

“Việc làm là chìa khóa cho sự hội nhập thành công của những người mới tới Canada”, chính phủ Liberal nói.

Vì lý do này, Canada đã cam kết 31,8 triệu đô la trong ba năm tới để hỗ trợ phụ nữ mới thành lập cũng là thành viên của các nhóm thiểu số có thể nhìn thấy!

400 TRIỆU USD ĐỂ TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP

Các ngôn ngữ chính thức của Canada là tiếng Anh và tiếng Pháp. Việc tìm việc làm và phát triển nhanh hơn rất nhiều nếu bạn có thể tương tác bằng một trong những ngôn ngữ chính thức này. Vì lý do này, Canada đã dành 400 triệu đô la trong năm năm tới để hỗ trợ Kế hoạch Hành động cho Ngôn ngữ Chính thức . Chính phủ đang chỉ đạo một phần đáng kể trong khoản tài trợ này để giúp đỡ các cộng đồng nhập cư cải thiện kỹ năng tiếng Anh và tiếng Pháp!

“Ngoài việc phục vụ cộng đồng hiện tại, việc cung cấp dịch vụ và sáng kiến ​​trong cả hai ngôn ngữ chính thức là chìa khóa để cải thiện việc hội nhập và giải quyết những người nhập cư mới”, chính quyền liên bang tuyên bố.

Các ngôn ngữ chính thức của Canada là tiếng Anh và tiếng Pháp

Một phần của kinh phí này sẽ cải thiện tiếng Anh và Pháp như là đào tạo ngôn ngữ thứ hai. Điều này bao gồm sự phát triển của một ứng dụng tương tác và tăng việc tuyển dụng giáo viên ESL và FSL!

4,6 TRIỆU ĐÔ LA ĐỂ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH VISA KHỞI SỰ CỦA CANADA

Canada Start-up Chương trình Visa cho phép các doanh nghiệp quốc tế nhập cư Canada để bắt đầu kinh doanh mới với sự đổi mới và sáng tạo cần thiết để thành công trên thị trường toàn cầu. Trong khi chương trình được đưa ra như là một phi công, thành công của nó đã thúc đẩy chính phủ thực hiện chương trình một con đường vĩnh viễn cho cư trú lâu dài của Canada. Các doanh nhân nước ngoài có thể đưa kinh nghiệm của họ để sử dụng trong khi trở thành thường trú tại Canada.

Trong ngân sách liên bang, chính phủ đã cam kết 4,6 triệu đô la để hỗ trợ sự phát triển liên tục của Chương trình Visa Khởi sự. Chính phủ nói rằng các quỹ này sẽ được sử dụng để tăng cường “kinh nghiệm phục vụ khách hàng bằng cách đảm bảo các ứng viên, các đối tác trong khu vực tư nhân và các quan chức di trú có thể xử lý đơn đăng ký điện tử và hiệu quả hơn.”

Canada Start-up Chương trình Visa cho phép các doanh nghiệp quốc tế nhập cư Canada để bắt đầu kinh doanh mới

173 TRIỆU ĐÔ LA ĐỂ HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI XIN TỊ NẠN

Qua năm 2017, Canada đã trải qua sự gia tăng số người vào nước này như những người tìm kiếm người tị nạn. Đây là những cá nhân khẳng định đang chạy trốn những điều kiện tồi tệ ở quê nhà. Chính phủ đã cam kết thêm 173 triệu đô la để hỗ trợ xử lý đơn xin tị nạn vào năm 2018 và 2019.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về chính sách nhập cư Canada để có những hướng đi đúng trong tương lai!

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc