Bảo lãnh định cư Úc chắc hẳn là cách tốt nhất để có thể giúp gia đình, người thân định cư ÚC. Hiện nay, định cư Úc diện bảo lãnh đang có nhiều chính sách mới, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin về các chương trình bảo lãnh định cư Úc 2018 trong bài viết dưới đi.

1.Thông tin về định cư Úc diện bảo lãnh cha mẹ

Visa tạm trú 173 – Bước đầu tiên xin visa từ Việt Nam

 • Visa thường trú 143 – Visa được tiến hành trên nước Úc sau khi thành công visa 173 với lệ phí 50.000 AUD có thời gian chờ 2 năm

Ngoài ra, những điều quan trọng nhất về visa con bảo lãnh cha mẹ:

Con cái đang định cư Úc có thể bảo lãnh cho cha mẹ của mình sang Úc định cư với những điều kiện sau đây

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Cha mẹ của đương đơn cần chứng minh có hỗ trợ tài chính của con ở Úc để được cấp visa này.

 • Visa bảo lãnh này có thời hạn 5 năm cho cha mẹ di dân và áp dụng chính thức từ tháng 7/2017
 • Cha mẹ của đương đơn cần bảo hiểm y tế có hiệu lực tại Úc để có được loại visa bảo lãnh định cư Úc cho cha mẹ
 • Lệ phí visa bảo lãnh cha mẹ chưa được bộ di trú công bố
 • Visa này dành cho cha mẹ của thường trú nhân Úc, công dân Úc và công dân New Zealand đủ điều kiện

-Visa bảo lãnh định cư Úc diện con bảo lãnh định cư Úc cho cha mẹ

Đối với chương trình định cư Úc diện con bảo lãnh cha mẹ được chia thành 2 nhóm visa là có đóng tiền hỗ trợ chính phủ (visa 143, 173) và không đóng tiền (visa 103). Cả 2 nhóm visa này đòi hỏi cha mẹ phải có số con cái đang sinh sống ở Úc ít nhất là bằng hoặc sẽ hơn số con cái hiện đang sống ngoài nước Úc. Ngoài ra, số con cái ngoài nước Úc có thể được đi chung sang Úc nếu phụ thuộc vào cha me.

– Visa 103 – Cha mẹ không đóng tiền
Visa này được phép định cư vĩnh viễn tại Úc.Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc, hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép, bảo lãnh người thân sang Úc.Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện để xin visa:

Điều kiện xin visa bảo lãnh định cư Úc cho ba mẹ.

Được con cái (con ruột/con riêng/con nuôi) bảo lãnh.Thỏa mãn các điều kiện cơ bản của diện Cha mẹ. Hồ sơ phải đợi trong hệ thống xếp hàng khoảng 10 năm.

– Visa 143 – Cha mẹ có đóng tiền toàn phần (thường trú)

Visa này có thể sống và học tập tại Úc, nhận trợ cấp sức khỏe thông qua Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men, trợ cấp an ninh xã hội nhất định. Đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo tiêu chí đủ điều kiện cư trú). Bảo trợ cho người muốn cư trú lâu dài (theo thời gian chờ)

-Visa 173 – Cha mẹ có đóng tiền một phần (tạm trú)

V này được phép tạm trú tại Úc trong thời gian 2 năm, sau đó chuyển sang Visa 143 (thường trú).Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép.

Quyền lợi khi có visa định cư Úc diện con bảo lãnh cha mẹ 103

 • Có đủ điều kiện được xin quyền công dân Úc
 • Được học tập, sinh sống và làm việc ở Úc
 • Bảo lãnh cho người thân sang Úc
 • Thường trú vĩnh viễn ở Úc
 • Được nhận hỗ trợ y tế của Medicare và chương trình bảo trợ dược phẩm (PBS)
 • Tiếp cận với những khoản thanh toán an sinh xã hội
 • Nhập quốc tịch Úc sau khi có đủ điều kiện theo luật định
 • Được con cái (con ruột/con nuôi/con ghẻ) bảo lãnh

Hưởng nhiều quyền lợi khi có visa định cư Úc diện con bảo lãnh cha mẹ 103

 • Hồ sơ phải đợi trong danh sách xếp hàng khoảng 10 năm
 • Thỏa mãn những điều kiện của diện cha mẹ
 • Con cái phụ thuộc dưới 18 tuổi, nếu hơn 18 tuổi thì phụ thuộc vào người được bảo lãnh trong thời gian dài
 • Vợ hoặc chồng cần chứng minh mối quan hệ kết hôn là hợp pháp theo đạo luật di trú

2. Thông tin về visa bảo lãnh định cư Úc cho vợ/chồng.

-Visa 300 – Người sắp kết hôn

 • Visa này được sự bảo lãnh của người mang quốc tịch Úc, thường trú nhân Úc.Hoặc công dân New Zealand đang sinh sống tại Úc.
 • Người bảo lãnh phải chưa bảo lãnh quá 2 người khác vào Úc theo diện vợ/chồng và chưa bảo lãnh cho ai khác hay chính mình là người được bảo lãnh theo diện vợ/chồng trong 5 năm trở lại đây.

Thông tin về visa bảo lãnh định cư Úc cho vợ/chồng.

– Visa 309 – Vợ/chồng bảo lãnh

 • Visa này cho phép đương đơn tạm trú tại Úc trong thời gian 2 năm. Sau 2 năm, khi mối quan hệ giữa đương đơn và người bảo lãnh vẫn còn tiếp diễn thì đương đơn được chuyển sang thường trú.
 • Trong thời gian ở Úc, đương đơn có thể làm việc, học tập, sinh sống tại Úc và có thể hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare.

Điều kiện: Để xin visa này, đương đơn phải có kết hôn hợp pháp với người bảo lãnh hoặc nếu vì lý do nào khác mà chưa thể kết hôn thì mối quan hệ phải trên 12 tháng (có ngoại lệ cho các trường hợp đã có con hoặc hôn nhân đồng tính).

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc