Bi hài định cư Mỹ bằng kết hôn giả

Để có thể chạm đến “giấc mơ Mỹ” là mơ ước của nhiều người Việt và họ đã và đang tìm nhiều biện pháp để đến Mỹ và ở lại. Người thì kiên nhẫn chờ đợi hơn 10 năm theo diện đoàn tụ, người thi đi du lịch và trốn ở lại. Và cách...

Giấc mơ định cư Mỹ còn tồn tại?

Giấc mơ định cư Mỹ đã tồn tại ở đất nước này trong hơn 50 năm qua, nhưng hiện nó đang hấp hối. Đối với một số người Mỹ, thì Giấc mơ ấy có thể đã tàn lụi. Trong khi các cuộc khảo sát về niềm tin người tiêu dùng gần đây cho thấy người...

Năm 2018 tiếp tục nhận hồ sơ định cư Quebec diện tay nghề

Hình thức định cư Quebec diện tay nghề còn được Chính phủ chia ra làm nhiều loại định cư diện tay nghề khác nhau, dựa trên các đặc điểm về loại visa là xin định cư lại bang nào của Canada. Trong đó hình thức định cư diện tay nghề tại Quebec đang được...

Tính hợp lệ của hôn nhân vì mục đích định cư Mỹ

Giá trị pháp lý của một cuộc hôn nhân được xác định bởi luật pháp nơi mà cuộc hôn nhân đã được tổ chức .Theo quy định này, một cuộc hôn nhân có giá trị đối với mục đích định cư Mỹ trong trường hợp hôn nhân có giá trị theo luật pháp về...

“Giấc mơ định cư Mỹ” lý tưởng sống của nhiều người

Cụm từ “Giấc mơ Mỹ” thường được dùng để trình bày lý tưởng sống của công dân Mỹ trên các bình diện vật chất và tinh thần. Biểu trưng giấc mơ Mỹ và các giá trị Mỹ đối với nhiều người nhập cư Hoa Kỳ kể từ cuối thế kỷ XIX là tượng Nữ thần Tự...