Visa định cư Úc diện visa thường trú 888 là một lựa chọn không tồi cho các nhà đầu tư kinh doanh. Vậy khi sở hữu chiếc visa này, bạn sẽ sở những những quyền lợi nào? Bạn sẽ bất ngờ với những quyền lợi mà bạn sẽ có được khi có visa thường trú 888. Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

GIỚI THIỆU VỀ VISA THƯỜNG TRÚ 888 – DIỆN ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI KINH DOANH

Visa Thường trú Đầu tư và đổi mới kinh doanh (888) là giai đoạn hai sau visa Tạm trú Đầu tư và đổi mới kinh doanh (188).

Đây là Visa thường trú. Visa này cho phép quý vị:

Tiếp tục sở hữu và điều hành một doanh nghiệp ở Úc (Diện Đổi mới kinh doanh)
Tiếp tục các hoạt động kinh doanh và đầu tư tạiÚc (Diện Nhà đầu tư và Nhà đầu tư trọng yếu)

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Visa Thường trú Đầu tư và đổi mới kinh doanh (888) giúp đầu tư định cư Úc.

Visa 888 diện đầu tư và kinh doanh sáng tạo cung cấp quyền lợi gì?

-Tính năng và đặc điểm.

Dạng Visa thường trú 888 này cho phép:

 • Tiếp tục sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc (dòng Đổi mới kinh doanh).
 • Tiếp tục kinh doanh và hoạt động đầu tư tại Úc (dòng đầu tư).
 • Tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Úc (dòng Doanh nhân).

-Quyền lợi được cấp.

Visa thường trú 888 diện đổi mới kinh doanh và đầu tư (thường trú) ngoài việc cho phép bạn quản lý kinh doanh và đầu tư tại Úc, nó cũng cung cấp quyền lợi cho bạn và các thành viên trong gia đình như một thường trú nhân.

 • Ở lại Úc vô thời hạn.
 • Làm việc và học tập tại Úc.
 • Được ghi danh vào chương trình Medicare- bảo hiểm sức khỏe quốc gia, chương trình nhân đạo cho việc chăm sóc sức khỏe liên quan và các chi phí.
 • Xin gia nhập quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.
 • Visa thường trú 888 cấp cho đương đơn quyền bảo lãnh thân nhân đủ điều kiện thường trú.
 • Đi du lịch đến và đi từ Úc cho 5 năm kể từ ngày được cấp thị thực (sau thời gian đó bạn cần có một visa khác để quay lại Úc).

Visa thường trú 888 diện đổi mới kinh doanh và đầu tư (thường trú) ngoài việc cho phép bạn quản lý kinh doanh và đầu tư tại Úc.

Điều kiện xin cấp Visa thường trú 888 diện đổi mới kinh doanh và đầu tư.

Đương đơn xin cấp visa 888 phải hội tụ đủ một số điều kiện quan trọng về cá nhân cũng như các vấn đề liên quan tới visa cũ bạn đang nắm giữ.

Ai có thể nộp đơn xin Visa thường trú 888?

Bạn đủ điều kiện xin cấp Visa 888 nếu:

 • Bạn từng giữ Visa 188 diện kinh doanh và đầu tư sáng tạo (tạm trú) và đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của dạng Visa 888 diện đổi mới kinh doanh và đầu tư nếu lần đầu tiên xin cấp.
 •  Bạn giữ một loại thị thực đặc biệt (visa 444) và đáp ứng các yêu cầu của dòng đổi mới kinh doanh Visa 888.
 • Bạn và đối tác của bạn chưa từng vướng phải bất cứ hoạt động kinh doanh và đầu tư nào trái phép.

Đương đơn xin cấp visa 888 phải hội tụ đủ một số điều kiện quan trọng về cá nhân cũng như các vấn đề liên quan tới visa cũ bạn đang nắm giữ.

Ngoài ra:

 • Bạn và đối tác của bạn phải có hồ sơ đạt yêu cầu tuân thủ pháp luật Commonwealth của mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, trong đó bạn từng vận hành một doanh nghiệp và từng quản lý các lao động liên quan tới doanh nghiệp.
 • Bạn được đề cử nhận Visa thường trú 888 bởi một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc, hoặc có thể là một tổ chức thương mại Austrade thay mặt cho chính phủ Úc.
 • Bạn và tất cả các thành viên trong gia đình của bạn phải đáp ứng đủ các yêu cầu về sức khỏe, tính cách. Bạn không cần chứng minh điều này nếu đã từng được công nhận theo diện kinh doanh và đầu tư sáng tạo (visa 188).
 • Có cam kết thực tế để duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc.

Thêm nữa:

 • Đương đơn phải đảm bảo yêu cầu về sức khỏe. Tuy nhiên, hầu hết người xin cấp Visa thường trú 888 không cần phải hoàn phải có chứng thực về giấy tờ sức khỏe.
 • Yêu cầu phải cung cấp các dạng Sinh trắc học mới nếu trước đó chưa từng cung cấp.
 • Bạn phải không có các khoản nợ đọng và phải hoàn thành tất cả các khoản nợ chính phủ Úc trước khi xin cấp visa 888 này.

Bạn phải không có các khoản nợ đọng.

Đối với Visa 888 dòng đầu tư.

 • Được một trong các bang tại Úc bảo lãnh.
 • Có tối thiểu 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư chính thức.
 • Người nộp đơn xin Visa thường trú 888 và các thành viên gia đình vẫn còn visa 188, không phạm pháp, phạm tội trong suốt thời gian sinh sống ở Úc.
 • Việc đầu tư 1.500.000 AUD vẫn còn duy trì tại thời điểm nộp đơn xin định cư chính thức và liên tục trong 4 năm.
 • Tuân thủ các quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư.
 • Không tham gia các hoạt động kinh doanh/đầu tư trái pháp luật và không được chấp nhận tại Úc.
 • Có nguyện vọng tiếp tục kinh doanh/đầu tư tại Úc sau khi được cấp Visa thường trú 888.
 • Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc.

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc