Mỹ là quốc gia được nhiều người mong muốn định cư và hưởng các quyền lợi về y tế, giáo dục cho đến chính sách về an sinh xã hội. Người Việt hiện nay hoàn toàn có thể định cư và hưởng những quyền lợi này nhờ đầu tư vào chương trình EB5, Vậy điều kiện để tham gia chính sách cũng như quyền lợi mà ứng viên được hưởng là gì?

Điều kiện để tham gia vào chính sách EB5

Thực chất chương trình EB5 đã được áp dụng từ năm 1990 nhưng mãi đến năm 2008 khi khủng hoảng kinh tế xảy ra thì chính sách này mới thực sự được quan tâm. Trước đó nhiều người tỏ ra khá e ngại và nghi ngờ bởi quyền lợi mà người tham gia được hưởng thì nhiều nhưng điều kiện lại ít. Thế nhưng chính nhờ chương trình này mà người nước ngoài thì được sở hữu thẻ xanh chứng minh tư cách thường trú nhân trong khi Mỹ thì nhận được nguồn vốn lớn để thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Nếu nói đến điều kiện mà ứng viên cũng chính là các nhà đầu tư quốc tế phải tuân theo khi tham gia chương trình EB5 thì không ngoài 1 tiêu chí là vốn. Điều này cũng đồng nghĩa với ứng viên không hề bị trói buộc bởi các điều kiện khác như độ tuổi, kinh nghiệm, bằng cấp hay kỹ năng ngôn ngữ như nhiều chính sách đề ra. Đây là lợi thế không nhỏ nhất là khi hầu hết các chính sách của Mỹ đều có yêu cầu khá ngặt nghèo. Tiêu chí về vốn thì được thể hiện thông qua nguồn vốn và số lượng. Theo đó nguồn vốn ở đây phải là nguồn hợp pháp và có bằng chứng cụ thể. Bên cạnh đó ứng viên sẽ phải đáp ứng số lượng vốn theo 1 trong 2 hình thức sau:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

+  Nếu như ứng viên đầu tư theo hình thức trực tiếp thì sẽ có thể tự mình đứng ra kinh doanh và kiểm soát mọi hoạt động về quản lý thì sẽ phải có số vốn tối thiểu là 1.000.000 USD.

+ Nếu như ứng viên viên cam kết đầu tư cho Chính phủ Mỹ thông qua Trung tâm Vùng vào khu vực khuyến khích đầu tư thì cần tối thiểu là 500.000 USD. Tuy nhiên với hình thức này ứng viên sẽ phải đầu tư vào các khu vực đã được Mỹ chỉ định mà thông thường sẽ là vùng nông thôn hoặc nơi có tỉ lệ thất nghiệp cao. Ngược lại lợi ích mà ứng viên nhận được là hoàn vốn 100% trong thời gian là 5 năm không lãi suất.

Quyền lợi của nhà đầu tư

Dĩ nhiên đã đầu tư thì doanh nhân bao giò cũng quan tâm đến lợi nhuận mà mình nhận được. Và đầu tư vào chương trình EB5 cũng thế, ứng viên của chính sách quan tâm đến quyền lợi mà mình được hưởng là gì. Cụ thể thì sau khi nộp hồ sơ thành công ứng viên và cả những thành viên trong gia đình bao gồm vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi còn độc thân sẽ đều nhận được thẻ xanh có điều kiện từ chính sách. Tuy nhiên thẻ xanh này chỉ có hạn trong 2 năm và sẽ được chuyển thành thẻ xanh vĩnh viễn nếu ứng viên hoàn thành điều kiện ràng buộc. Điều kiện này là ứng viên phỉa từ số vốn mà mình đầu tư tạo ra tối thiểu 10 lao động làm việc toàn  thời gian là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân tại Mỹ.

Như vậy ứng viên sẽ được hưởng mọi quyền lợi như một công dân Mỹ trừ việc không được tham gia vào các vấn đề về chính trị như quyền bầu cử, đăng kí vào các cơ quan quyền lực… Đồng thời thường trú nhân sẽ phải tuân theo quy định mà Luật Di Trú đề ra. Lợi ích mà ứng viên được hưởng sẽ bao gồm mọi chính sách về an sinh xã hội, việc làm cho đến giáo dục và học tập… Đây cũng chính là những điều mà bất cứ người nhập cư nào cũng mong muốn nhận được.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc