Trong khi nhập cư là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà đất nước phải đối mặt, những hiểu nhầm vẫn còn tồn tại về các khía cạnh cơ bản của chủ đề quan trọng này như quy mô và thành phần của dân nhập cư, ảnh hưởng của di dân đến nền kinh tế và lực lượng lao động, ảnh hưởng về ngân sách của nhập cư bất hợp pháp, ngày càng có nhiều trẻ em di cư bỏ học đi đến biên giới phía Tây Nam Hoa Kỳ và những khía cạnh khác nhau của chính sách di cư lao động của Hoa Kỳ. Câu hỏi thường gặp này cung cấp những thông tin cơ bản về định cư Mỹ và những chủ đề này.

Sự thật về nhập cư Mỹ và kinh tế mỹ phần 2

8. Nhập cư mỹ có làm giảm lương cho công nhân Mỹ không?

Công việc nghiêm ngặt nhất về ảnh hưởng của nhập cư đối với tiền lương có những tác động cực kỳ khiêm tốn đối với những người lao động bản xứ, kể cả những người có trình độ học vấn thấp.

Bảng 2 là từ một báo cáo cho thấy ảnh hưởng tương đối của di dân đối với tiền lương từ năm 1994 đến năm 2007 theo giới tính và giáo dục cho cả người lao động sinh ra và sinh ra ở Hoa Kỳ.13 Ba cột đầu tiên cho thấy tác động đến người lao động bản xứ theo giới tính và giáo dục, ba cột tiếp theo cho thấy tác động của người nhập cư trước đây theo giới tính và giáo dục.

Bảng 2

Impact of immigration on wages, by education level, 1994–2007

U.S. born Immigrants All
Low High Typical Low High Typical Low High Typical
Female
Less than high school 0.6% 1.7% 1.1% -1.8% -3.1% -2.5% 0.1% 0.6% 0.3%
High school 1.5 1.2 1.1 -1.0 -3.9 -2.6 1.3 0.8 0.9
Some college 0.1 0.4 0.3 -2.5 -4.8 -3.6 -0.1 0.1 0.1
College -0.4 0.2 0.0 -5.1 -9.3 -7.1 -0.8 -0.7 -0.7
All 0.3 0.6 0.4 -3.2 -6.3 -4.7 0.0 0.0 0.0
Male
Less than high school -1.5% 0.5% -0.2% -4.3% -5.1% -4.4% -2.3% -1.0% -1.4%
High school -0.5 -0.2 -0.2 -4.2 -7.7 -5.8 -0.8 -0.7 -0.6
Some college 1.0 1.0 0.9 -1.4 -3.9 -2.7 0.8 0.7 0.7
College 0.6 0.8 0.7 -2.8 -6.2 -4.6 0.3 0.2 0.2
All 0.3 0.6 0.4 -3.1 -5.9 -4.5 0.0 0.0 0.0
Sự thật về nhập cư Mỹ và kinh tế mỹ phần 2

Điểm nổi bật ở đây là những người nhập cư mỹ trước đây là nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nhập cư mới. Điều này là bởi vì chúng thường là sự thay thế nhất cho người nhập cư mới, thường sống ở cùng những nơi và có kỹ năng tương tự. Nhưng đối với những người lao động bản xứ, những ảnh hưởng này có xu hướng rất nhỏ, và trung bình, tích cực một cách khiêm tốn. Điều này rất hữu ích khi nhắc nhở các nhà hoạch định chính sách rằng những người lao động bản xứ không có nhiều lo sợ về tác động của thị trường lao động di cư.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trong phạm vi có điều gì đó phải sợ hãi, nó bắt nguồn từ việc không cung cấp tình trạng pháp lý đối với những người nhập cư trái phép và từ các chương trình làm việc của nhân viên, nơi người lao động có các quyền hạn hạn và gắn với một chủ nhân. Một khuôn khổ hữu ích để suy nghĩ về điều này là bất kỳ tình huống nào mà quyền thương lượng cá nhân của người lao động bị giảm sẽ gây áp lực giảm lên tiền lương của họ, và do đó cũng như tiền lương của người lao động trong các ngành nghề và ngành nghề tương tự.

Ví dụ, lao động nước ngoài tạm thời (thường được gọi là “khách làm việc”) không có quyền hợp pháp thay đổi người sử dụng lao động đã làm giảm đáng kể khả năng thương lượng; nếu chủ thuê lao động của họ đối xử với họ một cách tệ hại thì họ chỉ nhờ vào việc rời khỏi đất nước, và nhiều người phải chịu nợ nần để đến đây. Ngoài ra, các quy tắc tiền lương “hiện hành” trong các chương trình của nhà làm thuê thường cho phép chủ thuê lao động của khách hàng trả mức lương thấp hơn giá thị trường. Nói tóm lại, việc thiếu lao động mặc cả của người lao động – vị trí yếu – khiến áp lực lên tiền lương và điều kiện làm việc của những người lao động bản xứ cũng như người sinh ra ở nước ngoài cũng như ở những nơi có nhân viên làm việc.

Đối với những người nhập cư trái phép, đó là một câu chuyện tương tự: họ về cơ bản không có quyền thương lượng và hầu như không có quyền lao động hoặc việc làm. Nếu họ phàn nàn về các vi phạm về an toàn tại nơi làm việc hoặc được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu, thí dụ, chủ nhân có thể đuổi họ hoặc đe doạ họ bị trục xuất. Điều đó đặt áp lực giảm lên tiền lương và điều kiện làm việc của người lao động – cả người bản xứ lẫn người nước ngoài – trong nghề nghiệp và ở những nơi có người lao động trái phép. Đưa những người lao động này ra khỏi bóng tối sẽ tốt hơn không chỉ cho người lao động mà còn với những người lao động bản xứ sinh sống ở vị trí tương tự.

9. Người nhập cư mỹ trái phép có tăng chi phí ngân sách cho các tiểu bang hoặc chính phủ liên bang không?

Có một sự đồng thuận khá rộng rằng giá trị hiện tại của tác động tài chính ròng dài hạn của nhập cư bất hợp pháp, ở tất cả các cấp của chính phủ kết hợp, là nhỏ nhưng mang tính tích cực có nghĩa là nhập cư mỹ làm giảm thâm hụt ngân sách tổng thể. Ảnh hưởng về tài khóa dài hạn tại mức độ liên bang rất tích cực; tuy nhiên, tác động ở cấp tiểu bang và địa phương là tiêu cực. Cũng có một sự hiểu biết rõ ràng rằng mặc dù các tác động tiêu cực của nhà nước và địa phương phần lớn tập trung ở các tiểu bang và các địa phương nhận được phần lớn những người nhập cư mới, tác động của liên bang được chia đều trên toàn quốc.

Sự thật về nhập cư Mỹ và kinh tế mỹ phần 2

Những người nhập cư trái phép là những người tích cực trong ngân sách công vì họ đóng góp nhiều hơn cho hệ thống hơn là họ đưa ra. Người nhập cư trái phép thường không được hưởng các khoản trợ cấp từ các chương trình của chính phủ, ngoại trừ trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi trẻ em nhập cư trái phép được giáo dục công cộng, các tiểu bang cho phép những người nhập cư trái phép tham dự các trường cao đẳng tiểu bang với mức học phí trong tiểu bang. Tuy nhiên, hầu hết những người nhập cư trái phép này vẫn phải đóng thuế. Đa số các doanh nghiệp phải đóng thuế bán hàng tại các tiểu bang có thuế bán hàng và thuế tài sản thông qua tài sản mà họ sở hữu hoặc thuê. Thêm vào đó, hầu hết công nhân nhập cư bất hợp pháp cũng phải trả thuế thu nhập và thuế thu nhập. Cơ quan An sinh Xã hội ước tính rằng 75% người nhập cư trái phép đang thực sự kiếm tiền bằng cách sử dụng số An sinh Xã hội gian lận hoặc số An sinh Xã hội của người đã qua đời.17 Những người nhập cư không được phép nhập vào An Sinh Xã Hội qua các khoản khấu trừ lương tự động nhưng họ không bao giờ yêu cầu lợi ích. Trong năm 2005, người ta ước tính rằng những người nhập cư trái phép đã trả khoảng 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm về thuế An Sinh Xã Hội mà họ sẽ không bao giờ có thể đòi lại.

Sự thật về nhập cư Mỹ và kinh tế mỹ phần 2

Những người nhập cư mỹ không được phép cũng không được nhận bất kỳ khoản tín dụng thu nhập nào có sẵn thông qua mã số thuế, hoặc để được hoàn thuế nếu họ nộp thừa trong số tiền khấu trừ lương hằng thường xuyên của họ. Trung tâm Chính sách về Thuế ước tính rằng 78 phần trăm các hộ gia đình Hoa Kỳ kiếm được dưới 33.000 đô la không phải nộp thuế thu nhập liên bang vào năm 2011.19 Nhiều người nộp thuế có thu nhập thấp chỉ phải trả một khoản tiền nhỏ nếu họ nợ. Do mức thu nhập thấp, hầu hết người nhập cư trái phép đều có khả năng rơi vào một trong hai loại này. Một phần đáng kể người nhập cư mỹ trái phép nộp thuế sử dụng mã số nhận dạng cá nhân (ITINs), tuy nhiên, nhiều người nhập cư trái phép không nộp đơn vì họ sợ bị trục xuất. Nếu họ không nộp hồ sơ, họ sẽ không bao giờ hoàn lại tiền đã được tự động rút khỏi chi phiếu lương.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc