Lịch di trú Mỹ (Lịch chiếu kháng) là một hệ thống được thay đổi và cập nhật liên tục. Vào đầu mỗi tháng, Văn Phòng Chiếu Khán nhận được một bản báo cáo của từng văn phòng lãnh sự, liệt kê tổng số những đương đơn xin chiếu khán di dân hội đủ tiêu chuẩn trong các hạng mục có số chiếu khán theo tiêu chuẩn.
Tất cả các loại visa định cư Mỹ được cấp ra hàng tháng theo các diện đều do cơ quan Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ quyết định số chiếu kháng visa trong mỗi tháng.

Lịch di trú Mỹ (Lịch chiếu kháng) là một hệ thống được thay đổi và cập nhật liên tục.

Chiếu khán dành cho những diện bảo lãnh trực hệ không có tiêu chuẩn giới hạn. Những diện này bao gồm diện bảo lãnh vợ/chồng, các con dưới tuổi vị thành niên và cha mẹ của các công dân Hoa Kỳ. Những đơn bảo lãnh gia đình còn lại được xếp theo “Hạng mục theo thứ tự ưu tiên” và có số lượng chiếu khán theo tiêu chuẩn
Đối với loại visa định cư Mỹ dành cho diện bảo lãnh trực hệ (immediate relatives), không có tiêu chuẩn trong giới hạn visa cấp ra. Diện bảo lãnh trực hệ bao gồm các diện sau : Bảo lãnh vợ/chồng, con cái dưới tuổi vị thành niên, cha mẹ của công dân Mỹ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Ngoài các diện trên ra, những đơn bảo lãnh gia đình thuộc diện còn lại phải được xếp theo hạng mục thứ tự ưu tiên. Số thứ tự ưu tiên về hồ sơ sẽ được thông báo trên lịch chiếu kháng hàng tháng.

Trung tâm Chiếu Kháng Quốc Gia sẽ so sánh số đơn đủ tiêu chuẩn với số chiếu kháng có sẵn trong tháng. Việc quyết định số lượng chiếu kháng cần dựa trên một số thay đổi sau:

  • Số chiếu kháng đã được cấp trong thời gian qua
  • Dự trù số lượng chiếu kháng sẽ được cấp ra trong thời gian tới, bên cạnh đó là số lượng chiếu kháng bị trả về.
  • Dựa vào nhu cầu của Sở Di trú và sự luân chuyển của ngày đáo hạn.

Việc xác định ngày đáo hạn là do việc phỏng đoán, chứ không có lịch di trú Mỹ hay một công thức tính nào hết. Do đó việc đáo hạn có thể đến sớm hơn hoặc trễ hơn.

Việc xác định ngày đáo hạn là do việc phỏng đoán.

Đối với những người nộp đơn xin chiếu kháng, thì thông tin quan trọng nhất là ngày mà cơ quan di trú nhận được đơn bảo lãnh. Vì đây là ngày ưu tiên hồ sơ của họ, do đó cần phải theo dõi ngày đáo hạn hồ sơ của mình thông qua lịch chiếu kháng được Bộ ngoại giao phổ biến hàng tháng. Việc theo dõi ngày đáo hạn này để biết khi nào hồ sơ đến ngày đáo hạn để nhằm chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc phỏng vấn.

Đối với những hồ sơ bảo lãnh, có con được đi kèm nhưng xét về độ tuổi thì cần phải biết về ngày đáo hạn ngay khi đơn của họ đã đến giai đoạn đáo hạn.

Mỗi năm, số lượng chiếu kháng di dân hoặc thẻ xanh được cấp ra mỗi năm cho diện bảo lãnh là 226.000 hồ sơ theo thứ tự ưu tiên. Mỗi hạng mục bảo lãnh và mỗi quốc gia có số lượng chiếu khán giới hạn. Diện bảo lãnh con trưởng thành, độc thân, trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ (diện F-1) có tối đa 1,640 chiếu khán cho mỗi quốc gia. Diện bảo lãnh vợ/chồng và các con dưới vị thành niên của Thường trú nhân (diện F2A) có 6,150 chiếu khán, và diện bảo lãnh con trưởng thành, độc thân, trên 21 tuổi của các Thường trú nhận (diện F2B) có 1,840 chiếu khán. Có 1,640 chiếu khán mỗi năm dành cho diện bảo lãnh con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ (diện F-3), và có 4,555 chiếu khán dành cho diện bảo lãnh anh chị em (diện F-4).

Mỗi hạng mục bảo lãnh và mỗi quốc gia có số lượng chiếu khán giới hạn.

Lịch di trú Mỹ – di dân visa Mỹ tháng 7/2018:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 22/04/2011 Tăng 2 tuần
F2A 22/06/2016 Tăng 2 tuần
F2B 15/08/2011 Tăng 7 tuần
F3 01/05/2006 Tăng 6 tuần
F4 15/11/2004 Tăng 3 tuần

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân
– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân
– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ
– Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực

Lưu ý, nhiều người muốn rút ngắn thời gian chờ đợi xét duyệt visa đi Mỹ các diện định cư Mỹ, du học Mỹ, diện làm việc,… tuy nhiên sẽ không có một dịch vụ nào cam kết có thể rút ngắn thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ. Tất cả hồ sơ bảo lãnh đều phải tuân thủ các trình tự của Luật Di Trú.

Không có ai có thể cam kết có thể rút ngắn thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ.

Để tránh mất thời gian chờ đợi nhưng kết quả không như mong đợi, người bảo lãnh và đương đơn cần chú ý những điều sau:

  • Tìm hiểu và chuẩn bi kỹ những tài liệu cần thiết để mở hồ sơ bảo lãnh, tránh tình trạng bị yêu cầu bổ sung gây mất thời gian.
  • Theo dõi tình trạng của hồ sơ để cập nhật kịp thời và đáp ứng các yêu cầu từ phía chính phủ.

Hãy thường xuyên cập nhật lịch di trú Mỹ để nắm rõ những mức thời gian cụ thế nhé!

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc