Đối với những người đã nhập cư ở nước ngoài là công dân Canada hoặc thường trú nhân tại quốc gia này thì điều luôn mong mỏi chính là có thể cùng sinh sống với thân nhân. Hiểu được mong mỏi đó nên chính phủ Canada nói chung và chính quyền tỉnh bang Alberta nói riêng đã áp dụng chính sách bảo lãnh thân nhân. Cùng tìm hiểu tư vấn định cư Canada diện thân nhân tại Alberta để biết thêm chi tiết nhé.

Yêu cầu dành cho người bảo lãnh

Để có thể được bảo lãnh thân nhân thì người bảo lãnh cũng chính là công dân Canada hoặc thường trú nhân tại Canada phải đáp ứng các điều kiện như sau:

+ Người bảo lãnh phải từ 21 tuổi trở lên

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

+ Hiện nay đã có cuộc sống ổn định trên 2 năm và có thời gian sinh sống tại Alberta tối thiểu cũng là 2 năm.

+ Đưa ra được các bằng chứng vào hồ sơ là mình có quan hệ với người bảo lãnh ví dụ như cha hoặc mẹ, con, anh chị em, cô dì chú bác hoặc cháu…

+ Có khả năng về tài chính để đáp ứng được cuộc sống của bản thân cũng như thời gian đầu người được bảo lãnh mới nhập cư. Khả năng về tài chính này thể hiện qua nguồn thu nhập hàng năm hoặc tài sản khác có giá trị trên15,000 CAD trên các số tiền trợ cấp của chính phủ. Tuy nhiên các tài sản cá nhân như nữ trang, quần áo, xe hơi… sẽ không được tính là tài sản trong trường hợp bảo lãnh.

+ Đưa ra phương án ổn định cuộc sống cho người được bảo lãnh và cam kết sẽ hỗ trợ cuộc sống cho người được bảo lãnh trong 2 năm đầu nhập cư.

+ Không bảo lãnh 2 hoặc nhiều hơn các hồ sơ xin visa theo diện này cùng một lúc.

Người được bảo lãnh theo diện thân nhân Alberta

Nếu như người bảo lãnh đã đủ yêu cầu mà người được bảo lãnh lại không hoàn thành điều kiện thì cũng sẽ không được nhập cư Alberta theo diện thân nhân này. Theo đó người được bảo lãnh sẽ phải đáp ứng các yêu cầu như sau:

+ Người được bảo lãnh phải có thân nhân đáp ứng đủ điều kiện bảo lãnh như trên.

+ Đưa ra các bằng chứng xác thực mình có mối quan hệ với người bảo lãnh ví dụ như cha mẹ, con, anh chị em hay cô dì chú bác cháu của người bảo lãnh. Kể cả trường hợp cha mẹ nuôi hay con nuôi cũng phải đưa bằng chứng chứng minh.

+ Cả người được bảo lãnh cùng với vợ hoặc chồng hay người chung sống của mình mà định cư theo diện thân nhân thì phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 45.

+ Tương tự người được bảo lãnh cùng với vợ hoặc chồng hay người chung sống phải đạt điểm IELTS tối thiểu là 4.0. Nếu như người được bảo lãnh đang sinh sống tại các quốc gia sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh hoặc hoặc tại các trường đại học giảng dạy bằng Anh ngữ thì không cần phải chứng minh.

+ Cả người được bảo lãnh cùng với vợ hoặc chồng hay người chung sống phải đáp ứng điều kiện là có tối thiểu là bằng cao đẳng hoặc cử nhân trên 2 năm đồng thời đạt 1 trong các yêu cầu sau:

  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian có liên quan đến bằng cấp trong 4 năm gần nhất
  • Có tối thiểu 3 năm học toàn thời gian sau trung học trong vòng 4 năm gấn nhất tính từ ngày nộp hồ sơ
  • Kết hợp 3 năm học toàn thời gian sau trung học và làm việc toàn thời gian có liên quan đến bằng cấp trong 4 năm gần nhất tính từ ngày nộp hồ sơ.

+ Có khả năng tài chính ít nhất 10,000 CAD cho người được bảo lãnh và 2,000 CAD cho mỗi thành viên phụ thuộc cùng nhập cư.

Nếu như đáp ứng được các điều như tư vấn định cư Canada diện thân nhân của Alberta trên thì ứng cử viên có thể nộp đơn xin bảo lãnh.

Quy-trnh-nop-ho-so-dau-tu-Canada-tai-tinh-Prince-Edward-Island

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc