Visa 132A – diện Lịch Sử Kinh Doanh Thành Công (Significant Business History Stream) là một diện thuộc chương trình Tài Năng Kinh Doanh (Business Talent) của chính phủ Úc nhằm thu hút các doanh nhân & nhà đầu tư thành công từ khắp nơi trên thế giới đến định cư vĩnh viễn tại Úc.

Visa 132A là một diện thuộc chương trình Tài Năng Kinh Doanh (Business Talent) của chính phủ Úc.

Visa 132 cho phép người đứng đơn và gia đình được vào thẳng Thường Trú Nhân (Permanent Residency) ngay khi được cấp và được hưởng hầu hết các ưu đãi an sinh xã hội như người dân bản xứ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Quyền lợi của Visa 132a:

 • Đi và về Việt Nam bất kì lúc nào.
 • Làm việc là học tập tại Úc.
 • Tham gia Medicare và các chương trình liên quan đến chăm sóc y tế tại Úc.
 • Nhập tịch Úc (Nếu đủ điều kiện).
 • Bảo lãnh người thân.
 • Quyền du lịch: 5 năm (Ra vào Úc trong 5 năm tính từ ngày visa được cấp, quá 5 năm, đương đơn cần xin Resident Return Visa RRV hoặc 1 loại visa tái nhập cảnh khác để nhập cảnh lại vào Úc).  

Đương đơn được ra vào Úc trong 5 năm tính từ ngày visa 132A được cấp.

 NHỮNG ĐIỀU KIỆN SƠ BỘ CẦN CÓ ĐỂ ĐƯỢC CẤP VISA 132A:

 • Có kỹ năng, kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp.
 • Có một sự nghiệp kinh doanh thành công.
 • Tổng tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp hợp pháp đạt tối thiểu là $1,500,000 AUD (tùy tiểu bang bảo lãnh).
 • 2 trong số 4 năm kể từ ngày nộp đơn, doanh nghiệp tại Việt Nam đạt doanh thu tối thiểu $3,000,000 AUD/năm.
 • Cổ phần sở hữu tại doanh nghiệp ở Việt Nam có giá trị tối thiểu $400,000 AUD.
 • Chủ doanh nghiệp dưới 55 tuổi.
 • Sẽ đầu tư tối thiểu $1,000,000 AUD để mở mới hoặc mua lại doanh nghiệp tại Úc (tùy tiểu bang bảo lãnh)..

Tổng quan chương trình visa 132A định cư Úc:

Visa 132A là visa thường trú dành cho đối tượng muốn định cư Úc là chủ sở hữu doanh nghiệp hay đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao, mong muốn kinh doanh và phát triển kinh doanh tại Úc.

Điều kiện khi tham gia chương trình visa 132A định cư Úc:

 • Đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải thỏa mãn được tất cả các điều kiện sau:

– Vốn chủ sở hữu trong các công ty đạt tối thiểu 400.000 AUD trong 2 trên 4 năm tài chính gần nhất ngay trước khi nhận được thư mời nộp visa và nếu doanh nghiệp đã công khai niêm yết thì cổ phần đạt tối thiểu 10%.

– Tổng tài sản doanh nghiệp và tài sản cá nhân hợp pháp đạt 1.5 triệu AUD và có thể chuyển sang Úc trong 2 năm sau khi được cấp visa.

– Tổng doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp đạt tối thiểu 3 triệu AUD trong tối thiểu 2 trên 4 năm gần nhất ngay trước khi nhận được thư mời nộp visa.

-Có thư mời nộp hồ sơ của Bộ di trú Úc

-Được bảo lãnh của một tiểu bang ở Úc,

-Dưới 55 tuổi, trừ khi chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ chỉ định chứng nhận là hoạt động kinh doanh được đề xuất là vì lợi ích kinh tế đặc biệt.

-Tổng doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp đạt tối thiểu 3 triệu AUD trong tối thiểu 2 trên 4 năm gần nhất ngay trước khi nhận được thư mời nộp visa.

-Sở hữu tối thiểu:
+ 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/ năm.
+ 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/ năm.
+ 10% nếu công ty đã công khai niêm yết.

Bạn có tài sản ròng tối thiểu 1,500,000 AUD để chuyển sang Úc sinh sống và kinh doanh.

Đối với mỗi doanh nghiệp, đương đơn phải cung cấp báo cáo tài chính được chuẩn bị theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc của Úc cho 2 năm liền kề trước khi nộp đơn xin visa.

Có cam kết kinh doanh thực sự tại Úc và sẽ điều hành hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp tại Úc.

Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch, sức khỏe…

Nghĩa vụ của đương đơn :

 • Đương đơn và gia đình phải tuân thủ tất cả các điều kiện của visa 132A cũng như tuân thủ luật pháp tại Úc.
 • Đương đơn phải tuân thủ các điều kiện về doanh nghiệp.
 • Nếu đương đơn không ở Úc tại thời điểm visa được cấp, đương đơn phải nhập cảnh vào Úc tại ngày đã được chỉ định bởi Bộ di trú Úc. Các thành viên trong gia đình của đương đơn không được phép kết hôn hay có mối quan hệ thực tế (de facto relationship) trước khi họ nhập cảnh vào Úc. (sẽ được hướng dẫn rõ bởi Bộ di trú Úc nếu điều kiện này được áp dụng).
 • Phải thông báo địa chỉ thường trú với Bộ di trú Úc trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Úc. Đương đơn phải thông báo nếu thay đổi nơi sinh sống (kể cả trong hay ngoài nước Úc) bằng đơn 929 trong vòng 28 ngày trước khi di chuyển đến nơi ở mới.

Đương đơn và gia đình phải tuân thủ tất cả các điều kiện của visa 132A cũng như tuân thủ luật pháp tại Úc khi tham gia chương trình định cư Úc diện này.

 • Sau khi nhập cảnh Úc, đương đơn phải:

– Thành lập một doanh nghiệp đủ điều kiện tại Úc hoặc;

– Tham gia vào một doanh nghiệp có sẵn tại Úc;

Trong doanh nghiệp đó, đương đơn phải:

– Duy trì vốn sở hữu đáng kể

– Duy trì sự quản lý một cách trực tiếp và liên tục

– Quyết định liên quan đến định hướng chung và hiệu suất của công ty theo hướng có lợi cho nền kinh tế Úc.

Sau khi tham gia vào hoạt động kinh doanh tại Úc, đương đơn sẽ được yêu cầu hoàn thành đơn 1010

– Đơn khảo sát khả năng kinh doanh.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc