Nếu bạn là một nhà đầu tư nuôi ý định định cư Úc bằng con đường đầu tư bất động sản, hãy tham khảo các cách thức đầu tư bất động sản trong bài viết này để có nhiều lựa chọn đa dạng.

Các hình thức bất động sản định cư Úc cho nhà đầu tư lựa chọn

1.Bất động sản cũ/Nhà cũ

Nhà cũ là loại hình bất động sản thuộc các khu dân cư và không phải mới được xây dựng (không bao gồm các tòa được xây dựng với mục đích thương mại như khách sạn, nhà nghỉ và nhà nghỉ di động).

Thông thường, thường trú nhân tạm đầu tư bất động sản sẽ chỉ được phép mua một căn nhà cũ để cư trú tại Úc với điều kiện:

– Chỉ được sử dụng bất động sản này làm nơi cư trú chính tại Úc.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

– Không được phép cho thuê bất kỳ phần nào của bất động sản và phải đảm bảo căn nhà trống hoàn toàn tại thời điểm bàn giao.

– Phải bán bất động sản trong vòng 3 tháng kể từ ngày dọn khỏi bất động sản đó.

Thường trú nhân tạm đầu tư bất động sản sẽ chỉ được phép mua một căn nhà cũ để cư trú tại Úc.

Thường trú nhân tạm không được phép mua nhà cũ với mục đích đầu tư, cho thuê hoặc dưới hình thức nhà nghỉ dưỡng. Họ phải đăng ký với FIRB và được chấp thuận trước khi mua bất cứ bất động sản cũ nào với mục đích cải tạo.

Chứng nhận Miễn tham gia các sàn đấu giá (Exemption Certificate for Auctions)

Thường trú nhân tạm sẽ phải đăng ký với FIRB và nhận được sự chấp thuận trước khi tham gia các phiên đấu giá bất động sản cũ. Đây là điều bắt buộc được quy định trong luật bất động sản Úc. Một khi thắng đấu giá, ứng viên sẽ phải mua căn nhà đó mà không có quyền từ chối với bất cứ lý do gì (“unconditional”).

2.Bất động sản mới

Thường trú nhân tạm có thể mua bất động sản định cư Úc mà không phải chịu bất kỳ ràng buộc nào, thậm chí có thể mua bất động sản mới sau khi đã mua được 1 căn nhà cũ. Mặc dù ứng viên vẫn phải đăng ký với FIRB trước khi mua nhưng không có bất kỳ giới hạn nào về số lượng bất động sản mới được quyền sở hữu.

Bất động sản mới là loại bất động sản:

– Đã, đang và sẽ được xây dựng trong khu vực dân cư và chưa từng được bán dưới dạng nhà ở hoặc chưa từng có ai cư trú trước đó.

– Trong trường hợp bất động sản này là một phần của dự án và đã được chủ dự án rao bán thì nó phải không được cư trú trong hơn 12 tháng.

Bất động sản mới không bao gồm các bất động sản cũ đã được tân trang hay cải tạo.

Một bất động sản riêng lẻ được xây dựng nhằm thay thế một hoặc nhiều bất động sản cũ đã bị phá hủy thường không được tính là bất động sản mới, xét trong khuôn khổ các hình thức Đầu tư nước ngoài theo quy định của FIRB.

Chứng nhận Miễn trừ mua bất động sản mới thuộc khu dự án

Một số khu vực bất động sản định cư Úc mới thuộc các khu dự án đã được cấp Chứng nhận Miễn trừ của FIRB sẽ được quyền bán cho người nước ngoài. Trong trường hợp này, một khi đã chắc chắn bất động sản sắp mua nằm trong phạm vi quy định của dự án, thường trú nhân tạm hoàn toàn có thể nộp bản sao Chứng nhận miễn trừ của dự án lên FIRB.

Thường trú nhân tạm sẽ không phải đi qua bước xin Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cho cá nhân như thường lệ.

3.Đất trống

Thường trú nhân tạm thường sẽ được phép mua đất trống để xây nhà ở, miễn là đáp ứng được những điều kiện sau:

– Việc xây dựng phải được hoàn thành trong vòng 4 năm tính từ ngày cấp giấy phép.

– Phải nộp chứng từ chứng minh hoàn thiện căn nhà lên Ban Kiểm soát đầu tư nước ngoài FIRB trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành công trình. Hồ sơ sẽ bao gồm giấy chứng nhận được phép cư trú hoặc chứng nhận hoàn thành xây dựng.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu việc xây dựng phải kéo dài hơn 4 năm, nhà đầu tư có thể xin gia hạn tùy vào từng trường hợp cụ thể (việc gia hạn này phải thực hiện trước 2 tháng kể từ ngày hết hạn 4 năm).

Bạn phải nộp chứng từ chứng minh hoàn thiện căn nhà lên Ban Kiểm soát đầu tư nước ngoài FIRB trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành công trình.

4.Cải tạo, tái xây dựng nhà cũ

Thường trú nhân tạm có quyền mua lại nhà cũ để tái xây dựng với điều kiện việc này mang lại lợi ích đặc biệt cho giá nhà đất. Bản đề xuất sẽ được chấp thuận nếu:

– Trước khi phá dỡ, tái xây dựng, bất động sản không được phép cho thuê.

– Việc phá dỡ và tái xây dựng cần được hoàn thành trong vòng 4 năm tính từ ngày cấp phép.

– Bằng chứng hoàn thiện bất động sản cần phải nộp lên FIRB trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành. Hồ sơ sẽ bao gồm giấy chứng nhận được phép cư trú hoặc chứng nhận hoàn thành xây dựng.

Hình thức mua lại nhà cũ để tái xây dựng thành một bất động sản mới sẽ không hợp lệ trong trường hợp này.

Các bước xin hồ sơ định cư Úc đối với cá nhân đầu tư bất động sản

Quy trình xin hồ sơ định cư Úc diện đầu tư bất động sản khá nhiều công đoạn.

Bước 1: Xin giấy phép đầu tư của chính phủ Úc

Thông thường, bạn sẽ đủ tư cách nộp đơn xin quốc tịch nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

– Đã được cấp thẻ thường trú.

– Đáp ứng được yêu cầu về thời gian cư trú

– Đã cư trú, gần như đang cư trú hoặc duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Úc

– Có lý lịch tư pháp tốt

– Trên 18 tuổi.

Bước 2: Hoàn thành quy trình và thủ tục sở hữu nhà tại Úc Thời gian cư trú được xác định dựa trên thời gian bạn sống và không sống tại Úc. Thông thường, bạn phải đáp ứng đủ 2 điều kiện định cư Úc dưới đây trước khi được công nhận là công dân Úc:

+ Đã và đang sống tại Úc bằng một thị thực hợp lệ (các thị thực tạm thời hoặc vĩnh viễn đều được tính) trong 4 năm ngay trước ngày nộp đơn, bao gồm 12 tháng là cư dân thường trú.

+ Không vắng mặt khỏi Úc quá một năm trong 4 năm trước ngày nộp đơn. Riêng 12 tháng trước ngày nộp đơn, không vắng mặt khỏi Úc quá 90 ngày.

Bước 3: Xin visa tạm trú 4 năm tại Úc

Bước 4: Xin thẻ PR thường trú nhân

Sau 2 năm tạm trú có thể đệ trình đơn để xét duyệt các điều kiện lên thường trú nhân. Tuy nhiên nếu khách hàng mua nhà có tổng số tiền thanh toán từ 1,5 triệu đô Úc trở lên thì sẽ được hỗ trợ làm thẻ Thường trú nhân ngay, bằng cách làm hồ sơ cho phép khách hàng trở thành cổ đông đầu tư vào tập đoàn khách hàng đã mua bất động sản.

Bước 5: Sau khi đã đủ các điều kiện, nộp đơn xin xét duyệt công dân Úc.

Cách thức đầu tư bất động sản định cư Úc

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc