Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew về dữ liệu Nhập cảnh và Cưỡng chế Hải quan Hoa Kỳ thu thập được thông qua một cuộc thăm dò công cộng, gần 364.000 sinh viên nước ngoài có visa Mỹ F-1 đã được ghi danh vào một trường cao đẳng hoặc đại học Hoa Kỳ vào năm 2016, tăng gấp đôi so với thời điểm Đại suy thoái. 

Có Visa Mỹ dễ dàng hơn vì sự suy thoái kinh tế ở nước này

Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, từ năm 2008 đến năm 2016, số sinh viên nước ngoài mới tại các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ tăng 104% – vượt xa mức tăng trưởng tuyển sinh đại học, là 3,4% trong cùng thời kỳ. Mức tăng này được chú ý nhiều nhất ở các trường cao đẳng và đại học công lập, nơi phải đối mặt với cắt giảm ngân sách trong thời kỳ suy thoái kinh tế và bắt đầu phụ thuộc nhiều hơn vào học phí của sinh viên nước ngoài.

Trong những năm ngay trước Đại suy thoái, sự tăng trưởng về số sinh viên nước ngoài mới trở nên khiêm tốn, tăng 20% ​​từ năm 2004 đến năm 2007, nhưng vẫn vượt qua mức đăng ký chung của Hoa Kỳ, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Dưới đây là một số sự kiện quan trọng về sinh viên nước ngoài du học và định cư tại Hoa Kỳ. Bạn cũng có thể khám phá các đặc tính nhân khẩu học của sinh viên quốc tế khi theo học các lớp liên kết, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ từ năm 2004 đến năm 2016 với tờ thông tin học sinh nước ngoài mới của chúng tôi.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Số sinh viên nước ngoài mới theo học bằng cử nhân tại các trường đại học công đã tăng 151% trong giai đoạn 2008-2016 so với mức tăng trưởng 3% trong số tất cả sinh viên đại học công.
  1. Kể từ cuộc Đại suy thoái, số sinh viên nước ngoài mới đăng ký vào các trường cao đẳng công lập và trường đại học đã tăng trưởng nhanh hơn ở các trường tư thục. Số sinh viên nước ngoài đăng ký tại các trường đại học công lập tăng 107% từ năm 2008 (100.956 sinh viên) đến năm 2016 (209.217 sinh viên). Để so sánh, các trường tư thục tăng 98% học sinh nước ngoài mới, với số học sinh tăng từ 72.953 trong năm 2008 lên 144.697 vào năm 2016. Trong thời gian này, số học sinh ghi danh chung giảm xuống dưới 1% tại các trường công và tăng 22% tại các trường tư.
  2. Số sinh viên nước ngoài mới theo học bằng cử nhân tại các trường đại học công đã tăng 151% trong giai đoạn 2008-2016 so với mức tăng trưởng 3% trong số tất cả sinh viên đại học công. Thêm vào đó, số sinh viên nước ngoài theo đuổi bằng cấp liên kết tại các trường công đã tăng gần gấp đôi (99%) trong thời gian này, so với mức giảm 19% trong số tất cả sinh viên theo học các chương trình liên kết và định cư Mỹ.

3. Chi tiêu cho sinh viên nước ngoài mới tại các trường đại học Hoa Kỳ tăng lên khoảng 184% từ năm 2008 đến năm 2016. Vào năm 2016, sinh viên nước ngoài đã chi tiêu khoảng 15,5 tỷ đô la cho giáo dục đại học – tổng cộng bao gồm học phí, tiền phòng, hội đồng quản trị và các chi phí khác – 5,5 tỷ đô la năm 2008. Ước tính tổng chi tiêu của sinh viên nước ngoài tại các trường đại học công đã tăng gần 214% từ năm 2008 (2,5 tỷ đô la) đến năm 2016 (7,8 tỷ đô la).

4. Bằng đại học 4 độ là mức phổ biến nhất theo đuổi bởi sinh viên nước ngoài mới đăng ký. Năm 2016, gần một nửa (49%) sinh viên nước ngoài theo học các bằng cấp sau đại học, như thạc sĩ (41%) hoặc tiến sĩ (8%). Các sinh viên nước ngoài khác theo học tại các trường cao đẳng và đại học theo học bằng cử nhân (38%) và liên kết (13%).

Số sinh viên nước ngoài mới theo học bằng cử nhân tại các trường đại học công đã tăng 151% trong giai đoạn 2008-2016 so với mức tăng trưởng 3% trong số tất cả sinh viên đại học công.

5. Sinh viên đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc chiếm hơn một nửa (54%) tất cả các sinh viên nước ngoài mới theo học chương trình đại học và định cư ở Hoa Kỳ vào năm 2016.Số sinh viên nước ngoài mới theo học bằng cử nhân tại các trường đại học công đã tăng 151% trong giai đoạn 2008-2016 so với mức tăng trưởng 3% trong số tất cả sinh viên đại học công.

6. Bang chiếm gần 2/3 (63%) sinh viên nước ngoài đăng ký vào năm 2016: California, New York, Texas, Massachusetts, Pennsylvania, Illinois, Florida, Ohio, Michigan và Washington. Chỉ hai trong số những tiểu bang này – California (60.000 sinh viên) và New York (41.000) – chiếm hơn một phần tư (28%) số sinh viên nước ngoài mới đăng ký ở các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ. Hai tiểu bang nhận được ít hơn 500 sinh viên nước ngoài, Wyoming (375) và Alaska (117).

Sinh viên nước ngoài đề nghị cuộc sống cho các trường học Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ Trong bối cảnh tình trạng thiếu vốn, các trường đại học Mỹ đang chuyển sang đào tạo quốc tế bằng tiền mặt

Theo các nghiên cứu mới của Văn phòng kinh tế quốc gia, khi các trường tiểu bang Hoa Kỳ đối mặt với những thách thức về tài chính kéo dài do cuộc suy thoái năm 2007-2009, họ đang chuyển sang một số lượng lớn sinh viên nước ngoài chi trả học phí từ nước ngoài để bổ sung nguồn tài chính của họ Các nghiên cứu tính toán mối liên hệ chặt chẽ giữa những thay đổi về phân bổ nhà nước và việc nhập học ở các trường công lập Hoa Kỳ.

Theo số liệu của Viện Giáo dục Quốc tế, số sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ đã tăng lên 1,04 triệu trong năm ngoái, tăng 7,1% so với năm trước và 85% trong thập kỷ qua. Sinh viên nước ngoài chiếm 5,2% tổng số sinh viên tại các tổ chức của Hoa Kỳ năm ngoái, so với 3,2 phần trăm cách đây 10 năm. Trung Quốc, nơi mà nguồn cung hạn chế các trường học giàu tài nguyên đang phải vật lộn để theo kịp với nhu cầu ngày càng tăng về giáo dục đại học trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế, vẫn là nước dẫn đầu về xuất xứ thứ bảy liên tiếp, tiếp đó là Ấn Độ và Ả-rập Xê-út.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà quản lý giáo dục cao cấp của Nhà nước, số tiền phân bổ cho mỗi sinh viên thấp hơn 15,3 phần trăm trong năm ngoái so với năm 2008.

Nhu cầu ngày càng tăng từ nước ngoài đã giúp giữ cho các trường cao đẳng công lập ở Hoa Kỳ – nơi mà học phí ngoài tiểu bang thường tăng gấp đôi hoặc gấp ba so với số tiền trong tiểu bang – khi họ phải vật lộn với tình trạng thiếu vốn.

Trong năm 2008, học phí của sinh viên chiếm 35,8% doanh thu của các trường cao đẳng công lập, trong đó bao gồm cả các khoản tài trợ của tiểu bang. Khi tài trợ công cộng giảm trong thời kỳ suy thoái kinh tế, tỷ lệ học phí tăng lên 47,8% trong năm 2013. Trong khi tỷ lệ phụ thuộc vào học phí của các trường đại học công đã giảm xuống trong vài năm qua, vẫn còn cao hơn mức trước khủng hoảng. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà quản lý giáo dục cao cấp của Nhà nước, số tiền phân bổ cho mỗi sinh viên thấp hơn 15,3 phần trăm trong năm ngoái so với năm 2008.

Sử dụng dữ liệu khảo sát thể chế của các trường cao đẳng và đại học và dữ liệu hành chính về sinh viên nước ngoài đang học tập và định cư tại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2012, kết quả của NBER cho thấy rằng giảm 10 phần trăm ngân sách nhà nước gắn liền với mức tăng trung bình 12% ở bậc đại học trên khắp các trường đại học nghiên cứu công. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Michigan, Đại học Virginia, Đại học California tại San Diego, và Học viện Đô thị ở Washington.

Theo các tác giả, nếu không có sự mở rộng của sinh viên nước ngoài trong những năm gần đây, nhiều trường đại học đã phải cắt giảm chi phí hoặc tăng mức học phí.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc