Bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư giống như đánh một canh bạc lớn, chính vì vậy luôn tồn tại những nỗi lo lắng xung quanh những nhà đầu tư. Để giảm thiểu nổi lo đó, bạn nên chọn dự án có những cam kết từ phía chủ dự án để giảm thiểu một phần những rủi ro.

Các hình thức tham gia đầu tư định cư Mỹ

Để tham gia vào chương trình đầu tư EB5 và được cấp visa EB5 trong tương lai, nhà đầu tư phải đầu tư 500,000 USD vào dự án tại Regional Center (có TEA) hoặc đầu tư trực tiếp 500.000 hoặc 1.000.000 USD (có TEA).

Sở Di Trú Mỹ yêu cầu số tiền này phải chứng minh được nguồn gốc, việc chứng minh này có thể bằng nhiều hình thức như:

  • Thu nhập cá nhân
  • Cổ tức từ doanh nghiệp
  • Thu nhập từ việc đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản…
  • Thừa kế từ cha mẹ, họ hàng, anh em
  • Cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn vốn: báo cáo thuế, báo cáo thu nhập…

Trong đó, dự án đầu tư  EB5 thông qua trái phiếu là một trong những dự án khả thi, đảm bảo tiền đầu tư bằng trái phiếu đáp ứng yêu cầu theo luật đầu tư EB5, có khả năng hoàn vốn.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Dự án đầu tư EB5 thông qua trái phiếu là một dự án ít rủi ro.

DỰ ÁN ĐẦU TƯ EB5 THÔNG QUA TRÁI PHIẾU

Ở thời điểm các dự án khác tìm cách tận dụng cơ hội này để huy động vốn, câu hỏi đặt ra là những dự án được tài trợ bằng nguồn trái phiếu chính phủ có phù hợp để đầu tư EB5 không. Cấu trúc phổ biến của loại hình này là nhà đầu tư EB5 sẽ góp vốn vào một doanh nghiệp, doanh nghiệp này sẽ mua trái phiếu chính phủ, vốn từ trái phiếu được dùng cho một dự án đạt điều kiện và tiền của nhà đầu tư được xem như chi phí của dự án. Dĩ nhiên, nhà đầu tư sẽ phải chịu thêm rủi ro lỗ của trái phiếu.

Đầu tư EB5 vào trái phiếu liên quan tới các dự án xây dựng cở sở hạ tầng của chính phủ có thể là một phương án phù hợp. Tuy nhiên, cũng giống như bất cứ khoản đầu tư nào khác, dự án cần phải được thẩm định. Ngoài việc đánh giá rủi ro và lợi ích của dự án, có một số nguyên tắc thẩm định dành riêng cho những khoản đầu tư vào các dự án trái phiếu chính phủ.

Cấu trúc phổ biến của loại hình này là nhà đầu tư EB5 sẽ góp vốn vào một doanh nghiệp.

Thời gian hoàn vốn cho nhà đầu tư EB-5 là một phần rất quan trọng của việc thẩm định, khảo sát thị trường các dự án EB5, nhất là khi các dự án có sự tham gia của trái phiếu đều có xu hướng dài hạn và rủi ro cũng sẽ khác so với một khoản đầu tư EB-5 trong 5 năm.

Nhìn chung, chất lượng của khoản đầu tư trái phiếu càng cao thì lợi ích mang lại cho nhà đầu tư càng thấp. Ngược lại, các trái phiếu chất lượng thấp sẽ đưa ra mức sinh lời cao hơn nhằm thu hút các nhà đầu tư. Trái phiếu có mức sinh lời cao có thể là lựa chọn tồi khi rủi ro hoàn vốn cũng cao tương ứng. Các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro thấp nên gắn bó với trái phiếu chất lượng cao mặc dù kém hấp dẫn hơn.

Nhiều dự án đầu tư EB5 thông qua trái phiếu đã được Sở di trú và Nhập tịch Mỹ USCIS chấp thuận đơn I-924 và I-526 Exemplar.

Để có thể tự đánh giá được mức độ an toàn và tỷ lệ thành công khi đầu tư vào dự án để xin định cư Mỹ cho cả gia đình, bạn cần xem xét những yếu tố sau đây:

+ Năng lực tài chính của tổ chức phát hành trái phiếu. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trái phiếu phải được đánh giá cẩn thận, giống như cách đánh giá đối với một doanh nghiệp tư nhân. Quy định về báo cáo tài chính và nguyên tắc kế toán với các tổ chức chính phủ khá khác biệt, vì vậy việc đánh giá nên được thực hiện bởi các chuyên gia hiểu biết về luật kế toán chính phủ của Mỹ. Bảng cân đối kế toán càng mạnh thì khả năng nhà đầu tư EB5 nhận lại được lợi ích cam kết là càng cao.

+ Xếp hạng tín dụng của trái phiếu. Đây là cách các đơn vị đánh giá mức uy tín và độ rủi ro của khoản đầu tư. Một trái phiếu xếp hạng AAA là trái phiếu có khả năng thanh toán rất cao. Tất cả các trái phiếu còn lại đều có mức rủi ro cao hơn, thường được bù đắp bằng lãi suất cao nhằm thu hút nhà đầu tư. Cần cẩn thận khi xem xét trái phiếu xếp hạng A- trở xuống vì xếp hạng càng thấp thì rủi ro càng cao.

Năng lực tài chính của tổ chức phát hành trái phiếu là điều bạn cần xem xét kĩ lưỡng trước khi đầu tư.

+ Lịch sử thanh toán các trái phiếu phát hành trong quá khứ.

+ Mức độ và tính chất tham gia của chính phủ, hỗ trợ tài chính hay ưu đãi đối với dự án.

+ Thời gian đầu tư. Thời gian đầu tư trái phiếu thông thường là 20 năm hoặc lâu hơn. Thời gian đầu tư EB5 thông thường là 5 năm. Liệu có hợp lý khi bị rằng buộc trong nhiều năm hay nhà đầu nên chọn dự án có thời gian rút vốn ngắn để tái đầu tư? Đâu là phương án tốt nhất? Câu hỏi này chỉ có thể được trả lời bằng mức rủi ro có thể chấp nhận của từng nhà đầu tư. Tuy nhiên có thể nói, đầu tư dài hạn không phải là phương án tối ưu cho tất cả các nhà đầu tư.

Dự án đầu tư EB5 thông qua trái phiếu

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc