Được đã nhận được thẻ xanh định cư Mỹ và trở thành một thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ thì nhà đầu tư EB5 sẽ phải chịu trách nhiệm cũng như có nghĩa vụ phải chấp hành và tuân thủ những điều khoản có trong quy định của pháp luật. Cũng như một doanh nhân bình thường khác trên lãnh thổ Mỹ, những nhà đầu tư vẫn cần phải tiến hành đóng những khoản thuế sau khi định cư Mỹ tương ứng theo quy định của nhà nước Hoa Kỳ.

Mỗi nhà đầu tư sẽ cần phải chú ý đến tất cả những khoản thuế mà mình cần phải đóng cho chính phủ Mỹ sau khi nhận được thẻ xanh Mỹ.

Có rất nhiều loại thuế tương ứng với những từng trường hợp và điều kiện cụ thể mà một nhà đầu tư EB5 cần phải hoàn thành. Chính bởi sự phức tạp về những điều khoản thuế, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn chưa chuẩn bị kịp tâm lý khi sang Mỹ mà phải đóng rất nhiều loại thuế khác nhau.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Ngay những nhà đầu tư EB5 có đủ điều kiện được sở hữu tấm thẻ xanh Mỹ, những nhà đầu tư chương trình đầu tư định cư EB5 sẽ được công nhận là một Thường trú nhân và đồng thời sẽ phải đóng những loại thuế theo luật pháp của Hoa Kỳ như sau:

  • Phải đóng thuế thu nhập toàn cầu
  • Phải kê khai chi tiết những hoạt động kinh doanh cũng như thu nhập
  • Phải đóng thuế bất động sản, thuế thừa kế, thuế cho tặng,…

Rõ ràng, với những loại thuế khác nhau nhiều như vậy, nhà đầu tư EB5 quốc tế nào cũng đều muốn hạn chế tối đa những khoản thuế mà mình phải đóng. Nhà đầu tư thông qua việc hoạch định thuế kỹ lưỡng và cẩn thận, họ sẽ có thể giảm tối đa những khoản thuế mà mình phải chi, đồng thời có thể đạt được một thu nhập ròng lớn nhất có thể.

Thuế thu nhập (thuế bảo vệ tài sản)

Đối với những tài sản tại Hoa Kỳ của mình (ví dụ như bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu…), nhà đầu tư EB5 cần cân nhắc đến việc thành lập một công ty TNHH để hợp thức hóa quyền sở hữu tài sản trên danh nghĩa công ty ở Hoa Kỳ. Theo luật Mỹ hiện hành, thì công ty này có thể do quỹ ủy thác ở Mỹ hoặc hải ngoại quản lý, đồng thời sẽ được quyền chuyển nhượng tài sản của mình cho người thừa kế mà không cần tốn chi phí chứng thực di chúc (nếu như nhà đầu tư).

Thuế cho tặng, chuyển nhượng tài sản

Trước khi tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ này, nhà đầu tư quốc tế nên phải thành lập quỹ ủy thác vĩnh viễn (có nghĩa là không thể hủy bỏ được) ở nước ngoài mà không phải Mỹ vì lợi ích của họ cũng sẽ được nhận như người ủy thác. Tài sản của quỹ ủy thác này (được nhận từ lợi nhuận phân phối cũng như thu nhập cá nhân) thì sẽ được miễn thuế chuyển nhượng cũng như thuế cho tặng tài sản ở Mỹ.

Nếu không thì nhà đầu tư sẽ phải đóng thuế khoảng 40% giá trị nếu như tài sản cá nhân nhà đầu tư là trên 5,34 triệu USD hay tài sản chung của cả hai vợ chồng là trên 10,68 triệu USD.

Thuế đầu tư

Đối với những tài sản đầu tư như trái phiếu, cổ phiếu,… thì chính sách bảo hiểm cổ phiếu ở nước ngoài (không phải ở Mỹ) cũng sẽ giúp nhà đầu tư miễn thuế thu nhập và việc báo cáo thuế. Riêng với vùng Puerto Rico thì sẽ không phải nộp báo cáo tài khoản ngân hàng và những khoản tài chính ở nước ngoài (từ 10.000 USD trở lên).

Do đó, thu nhập đầu tư hàng năm của nhà đầu tư EB5 sẽ được miễn thuế cũng như không phải làm báo cáo thuế nộp cho IRS – Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ và những khoản phí kèm theo.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc