Trong thực tế, có rất nhiều loại visa bảo lãnh định cư Mỹ khiến cho các bạn đôi khi gặp phải nhầm lẫn trong quá trình làm thủ tục giấy tờ xin bảo lãnh định cư Mỹ cho người thân. Do vậy hôm nay chúng tôi sẽ phân loại các diện bảo lãnh định cư Mỹ cũng như các loại visa Mỹ tương ứng để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt loại visa phù hợp cho trường hợp của mình.

Nhóm visa bảo lãnh định cư Mỹ được chia ra thành 4 nhóm visa đặc thù:

  • Visa bảo lãnh gia đình (Family-Based Visas),
  • Visa việc làm (Employment-Based visa),
  • Visa định cư đặc biệt (Special Immigrant Visas),
  • Visa đa dạng (Diversity Visa).

Trong đó 2 nhóm visa đầu tiên là phổ biến nhất. Dưới đây là những phân loại cụ thể trong 2 nhóm visa này.

1.Visa bảo lãnh định cư Mỹ dành cho các thành viên trực hệ

-IR1/CR1: Vợ/Chồng của công dân Hoa Kỳ

Đương đơn phải là người vợ hoặc chồng đã kết hôn hợp pháp với công dân Hoa Kỳ. Theo đó, hồ sơ bảo lãnh định cư IR1/CR1 sẽ được mở xét duyệt sau khi có giấy xác nhận đăng ký kết hôn (hôn thú). Người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên và đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Thời gian chờ đợi hồ sơ bảo lãnh này phụ thuộc vào từng thời điểm và từng trường hợp, trung bình kéo dài từ 10-12 tháng.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

-IR2/CR2: Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi

-IR3: Con nuôi của công dân Hoa Kỳ

-IR4: Con nuôi của công dân Hoa Kỳ (được nhận nuôi ở Hoa Kỳ)

-IR5: Cha/Mẹ đẻ hay Cha/Mẹ kế của công dân Hoa Kỳ

Có khá nhiều loại visa bảo lãnh định cư Mỹ dành cho các thành viên trực hệ.

Công dân Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên có thể thực hiện hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ ruột hoặc cha mẹ kế theo diện IR5. Cha hoặc mẹ kế chỉ đủ điều kiện xin định cư khi cuộc hôn nhân của họ với cha hoặc mẹ ruột của người bảo lãnh được thiết lập trước khi người bảo lãnh được 18 tuổi. Trong trường hợp người bảo lãnh đã được xin làm con nuôi hợp pháp, người bảo lãnh có thể không bảo lãnh được cho cha mẹ đẻ. Mỗi đương đơn xin định cư phải có một hồ sơ bảo lãnh riêng. Thời gian chờ được duyệt hồ sơ và mời phỏng vấn từ 1 – 2 năm.

Công dân Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên có thể thực hiện hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ ruột hoặc cha mẹ kế theo diện IR5.

-K1: Hôn phu/ Hôn thê của công dân Hoa Kỳ

Công dân Mỹ có thể bảo lãnh hôn phu/hôn thê của mình theo diện K-1 khi cả hai đều có tình trạng hợp pháp để kết hôn, người bảo lãnh và hôn phu/hôn thê phải gặp gỡ trực tiếp trong vòng 2 năm vừa qua. Đương đơn phải kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người hôn phu/hôn thê đến Hoa kỳ với thị thực hôn phu/hôn thê.

Sau khi kết hôn với người bảo lãnh, người hôn phu/hôn thê sẽ chuyển sang tình trạng lưu trú lâu dài ở Hoa Kỳ. Thời gian chờ hồ sơ được duyệt khoảng từ 7 – 10 tháng.

-K3: Vợ/Chồng và con riêng của Vợ/Chồng công dân Hoa Kỳ

Khách hàng phải là vợ hoặc chồng hợp pháp của công dân Hoa Kỳ, trong thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ bảo lãnh IR1 hoặc CR1, Khách hàng có thể xin Visa không định cư để đoàn tụ tạm thời với vợ hoặc chồng trong thời gian 2 năm. Đồng thời, đương đơn có thể xin thêm visa K4 cho con của vợ hoặc chồng có K3 với điều kiện con còn độc thân và dưới 21 tuổi.

2.Visa bảo lãnh định cư Mỹ dành cho các thành viên gia đình

-F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ

Đây là diện dành cho con trên 21 tuổi và còn độc thân của công dân Hoa Kỳ, nếu trong thời gian xin visa và chờ xét duyệt hồ sơ mà đương kết hôn thì hồ sơ sẽ chuyển thành diện F3 và USCIS sẽ mở lại từ đầu theo diện F3.

-F2A: Vợ/Chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân

Đây là diện bảo lãnh dành cho vợ hoặc chồng và con còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân (Người được định cư tại Mỹ nhưng chưa được nhập tịch thành công dân Hoa Kỳ) Hồ sơ bảo lãnh có thể bao gồm cả vợ hoặc chồng và con của thường trú nhân.

Visa bảo lãnh cho con độc thân của công dân Hoa Kỳ  là diện dành cho con trên 21 tuổi và còn độc thân của công dân Hoa Kỳ.

-F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân.

Đây là diện thị thực cho con còn độc thân, trên 21 tuổi của thường trú nhân. Lưu ý, hồ sơ bảo lãnh sẽ không còn hiệu lực nếu như đương đơn kết hôn trước ngày người bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ.

-F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ

Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Vợ chồng và con còn độc thân dưới 21 tuổi của đương đơn được xin thị thực định cư theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn.

-F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ

Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ sẽ được đệ đơn xin bảo lãnh theo diện này với điều kiện người bảo lãnh (công dân Hoa Kỳ) phải từ 21 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của đương đơn sẽ được xin thị thực định cư theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn.

3.Nhóm visa việc làm bao gồm những trường hợp làm việc tại Mỹ và đầu tư.

Nhóm visa việc làm bao gồm những trường hợp làm việc tại Mỹ và đầu tư cũng khá phức tạp.

Trường hợp làm việc, có những loại visa bảo lãnh định cư Mỹ sau:

  • E1: công nhân ưu tiên,
  • E2: Chuyên gia tổ chức nâng cao và người có khả năng ngoại lệ,
  • E3: Công nhân tay nghề cao, chuyên gia, lao động phổ thông,
  • E4: Di dân đặc biệt.

Ngoài ra còn có một số visa bảo lãnh định cư khác tuy nhiên không phổ biến lắm. Bạn có thể tham khảo thông tin thêm nhé.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc