Chúng tôi muốn có cơ hội để thảo luận với bạn, tại sao Đầu tư Canada tại các ngân hàng lớn của Canada để , có thể được sinh lợi cho các nhà đầu tư giá trị.

GIỚI THIỆU:

Big Five là tên gọi thông thường cho năm ngân hàng lớn nhất thống trị ngành ngân hàng của Canada: Ngân hàng Montreal (BMO), Ngân hàng Nova Scotia (Scotiabank), Ngân hàng Thương mại Canada Imperial (CIBC), Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC ), và ngân hàng Toronto-Dominion (TD). Tất cả năm ngân hàng đều hoạt động tại Toronto.

Tất cả năm ngân hàng được phân loại là các ngân hàng Bảng I là các ngân hàng trong nước hoạt động tại Canada theo điều lệ của chính phủ. Các cổ phiếu của ngân hàng được nắm giữ rộng rãi, với bất kỳ thực thể nào được phép nắm giữ tối đa là 20%.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Tất cả năm ngân hàng được phân loại là các ngân hàng Bảng I là các ngân hàng trong nước hoạt động tại Canada theo điều lệ của chính phủ. Các cổ phiếu của ngân hàng được nắm giữ rộng rãi, với bất kỳ thực thể nào được phép nắm giữ tối đa là 20%.

Theo xếp hạng của Standard & Poor’s, vào năm 2017, Big Five nằm trong số 100 ngân hàng lớn nhất thế giới, với các ngân hàng Toronto-Dominion, Ngân hàng Hoàng gia Canada, Ngân hàng Nova Scotia, Ngân hàng Montreal, Ngân hàng Thương mại Canada Imperial tại 26, 28, 45, 52 và 63, tương ứng.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giải thích thêm về ba ngân hàng lớn nhất ở Canada; Ngân hàng Toronto-Dominion (TD.TO), Ngân hàng Hoàng gia Canada (RY.TO) và Ngân hàng Nova Scotia (BNS.TO).

TORONTO DOMINION BANK:

Ngân hàng Toronto-Dominion là một ngân hàng đa quốc gia Canada và tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Toronto, Ontario. Thường được gọi là TD và hoạt động như Tập đoàn Ngân hàng TD, ngân hàng được thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 1955 thông qua việc sáp nhập Ngân hàng Toronto và The Dominion Bank, được thành lập năm 1855 và 1869.

Tập đoàn Ngân hàng TD là ngân hàng lớn nhất để đầu tư tại Canada với tổng tài sản và là ngân hàng hàng đầu của 10 ngân hàng ở Bắc Mỹ. Theo Standard & Poor’s, trên toàn cầu, nó đứng thứ 26 trong số ngân hàng lớn thứ 26 trên thế giới.

Ngân hàng và các công ty con có trên 85.000 nhân viên và hơn 22 triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Cổ phiếu của công ty, được giao dịch công khai trên TSX theo biểu tượng TD và cũng như trên NYSE với tư cách là một ADR. là một thành phần của S & P / TSX 60 Index là một chỉ số chứng khoán.

Dưới đây biểu đồ cho thấy hiệu suất của cổ phần của công ty hình thức từ tháng một năm 1995 đến đóng của thị trường vào thứ sáu, ngày 01 tháng 12 năm 2017.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA CANADA:

Ngân hàng Hoàng gia Canada là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Canada và ngân hàng lớn thứ hai để đầu tư ở Canada. Ngân hàng phục vụ hơn 16 triệu khách hàng và có 80.000 nhân viên trên toàn thế giới. Trụ sở chính của công ty được đặt tại Montreal, Quebec. Ngân hàng được thành lập năm 1864 tại Halifax, Nova Scotia.

RBC là công ty lớn nhất của Canada theo doanh thu và vốn hóa thị trường, cổ phần của nó được giao dịch công khai trên TSX dưới biểu tượng RY và cũng như trên NYSE là ADR. và nó là một thành phần của Chỉ số S & P / TSX 60 là một chỉ số chứng khoán.

Dưới đây biểu đồ cho thấy hiệu suất của cổ phần của công ty hình thức từ tháng một năm 1995 đến đóng của thị trường vào thứ sáu, ngày 01 tháng 12 năm 2017.

RBC là công ty lớn nhất của Canada theo doanh thu và vốn hóa thị trường, cổ phần của nó được giao dịch công khai trên TSX dưới biểu tượng RY và cũng như trên NYSE là ADR. và nó là một thành phần của Chỉ số S & P / TSX 60 là một chỉ số chứng khoán.

Ngân hàng NOVA SCOTIA: Ngân hàng Nova Scotia, hoạt động như Scotiabank, là một ngân hàng đa quốc gia của Canada. Đây là ngân hàng lớn thứ ba để đầu tư ở Canada do tiền gửi và vốn hóa thị trường.

Ngân hàng và các công ty con có trên 89.000 nhân viên và phục vụ hơn 23 triệu khách hàng trên 55 quốc gia trên thế giới .

Scotiabank cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ bao gồm cá nhân và ngân hàng thương mại, quản lý tài sản, ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư.

Ngân hàng được thành lập tại Halifax, Nova Scotia, vào năm 1832, và chuyển văn phòng điều hành của nó đến Toronto, Ontario, vào năm 1900. Cổ phiếu của công ty, được giao dịch công khai trên TSX theo biểu tượng BNS và cũng như trên NYSE với tư cách là một ADR. là một thành phần của S & P / TSX 60 Index là một chỉ số chứng khoán.

Dưới đây biểu đồ cho thấy hiệu suất của cổ phần của công ty hình thức từ tháng một năm 1995 đến đóng của thị trường vào thứ sáu, ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Cổ phiếu của công ty, được giao dịch công khai trên TSX theo biểu tượng BNS và cũng như trên NYSE với tư cách là một ADR. là một thành phần của S & P / TSX 60 Index là một chỉ số chứng khoán

PGM NHẬN ĐỊNH VỐN VÀ PHÂN TÍCH:

Năm ngân hàng hàng đầu của Canada được công nhận trên trường quốc tế vì sức mạnh tài chính của họ. Họ có xu hướng mỗi điểm nổi bật trong bảng xếp hạng toàn cầu bởi các ấn phẩm tôn trọng. Ví dụ, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xếp hạng về sự lành mạnh của các ngân hàng Canada ở vị trí đầu tiên trên toàn cầu trong năm thứ bảy liên tiếp trong báo cáo giai đoạn 2015-2016 của mình, trích dẫn tổng thể về sức khoẻ và bảng cân đối tài chính tổng thể.

Dưới bảng tính theo thứ tự giảm dần về vốn hóa thị trường hiện tại của chúng tôi, chúng tôi sẽ so sánh ba ngân hàng lớn của Canada thông qua vốn hóa thị trường, năng suất chia cổ tức và tỷ lệ P / E.

Năm ngân hàng hàng đầu của Canada được công nhận trên trường quốc tế vì sức mạnh tài chính của họ. Họ có xu hướng mỗi điểm nổi bật trong bảng xếp hạng toàn cầu bởi các ấn phẩm tôn trọng.

Dưới biểu đồ so sánh hiệu suất của cổ phiếu của ba ngân hàng lớn kể trên kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017. Dựa vào các nguyên tắc cơ bản và kết quả hoạt động của cổ phiếu chúng tôi có đánh giá MUA vào cổ phiếu của cả ba cổ phiếu.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư vào Canada nào luôn luôn xem xét chân trời đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn khi xem xét và ghi nhớ rằng thị trường có thể duy trì tình trạng không hợp lý lâu hơn mức bạn có thể giữ được.

Eric Panneflek

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc