Bạn thắc mắc nên lựa chọn tỉnh bang nào để đầu tư định cư Canada? Nếu bạn đang chưa có sự lựa chọn thích hợp, hãy tham khảo bài viết này để nắm bắt thông tin đầu tư tại British Columbia, đây là một trong những đề xuất hấp dẫn cho bạn đầu tư nhanh chóng và tỷ lệ thành công cao.

Tổng quan về Bitish Columbia

British Columbia (B.C) là tỉnh bang nằm ở cực Tây của Canada. Đây là nơi có khí hậu ôn hòa nhất Canada, đồng thời là nơi tọa lạc của Vancouver, thành phố lớn nhất B.C. Trước đây chương trình đề cử tỉnh bang B.C được chia thành hai diện là đầu tư trong trung tâm và đầu tư ngoài trung tâm với số vốn khác nhau.

Chương trình đầu tư định cư Canada tại tỉnh bang British Columbia diện Doanh Nhân

Chính phủ tỉnh bang British Columbia đã bắt đầu áp dụng hệ thống đăng ký trực tuyến dành cho những người muốn tham gia vào chương trình định cư Canada theo diện doanh nhân.

Chương trình chỉ nhận tối đa 200 đơn xin nhập cư mỗi tháng và sẽ tiến hành xem xét hồ sơ định kỳ với những đơn có số điểm từ cao nhất xuống để mời nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Những hồ sơ được chấp thuận, sẽ được cấp giấy phép làm việc và nếu họ hoạt động doanh nghiệp đúng theo các yêu cầu của chương trình, sẽ được đề cử nộp hồ sơ để xin Thường Trú Nhân tại Canada bởi BC PNP.

Đương đơn sẽ được mời phỏng vấn khi hồ sơ hoàn chỉnh được thông qua.

Điều kiện tham gia chương trình đầu tư định cư Canada diện Doanh Nhân

 1. Đầu tư tối thiểu 200.000 đô la Canada vào việc kinh doanh tại các vùng bên ngoài Vancouver và Abbostford.
 2. Tạo ra ít nhất một việc làm cho công dân Canada hoặc thường trú nhân.
 3. Tham gia trực tiếp điều hành việc kinh doanh ở vai trò quản lý.
 4. Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh hoặc là chủ doanh nghiệp.
 5. Chứng minh khả năng tài chính tối thiểu 600.000 đô la Canada.
 6. Đề suất hoặc lập kế hoạch kinh doanh và phải được chấp nhận bởi giới chức tỉnh bang.
 7. Ký thỏa thuận về việc thực hiện kinh doanh tại BC.
 8. Thực hiện kinh doanh theo thỏa thuận.

Những lưu ý quan trọng về phần yêu cầu cụ thể đối với đương đơn

1.Kinh nghiệm

Ứng viên sẽ được tính điểm cho phần kinh nghiệm quản lý nếu đang là quản lý cấp cao hoặc sở hữu doanh nghiệp.

Các thông tin cần cung cấp ở hạng mục này bao gồm kinh nghiệm làm việc trong 10 năm gần đây. Không được liệt kê thông tin hai lần ở mục này. Chẳng hạn, nếu bạn sở hữu 100% doanh nghiệp và đồng thời cũng là Tổng Giám đốc của doanh nghiệp đó thì bạn chỉ được khai “sở hữu doanh nghiệp” trong mục kinh nghiệm quản lý.

Tính tương thích của kiến thức và kinh nghiệm tại nước sở tại đối với tình hình kinh doanh thực tế tại B.C sẽ được xem xét trong phần Kế hoạch Kinh doanh.

Bạn cần đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm khi tham gia chương trình đầu tư định cư Canada diện doanh nhân.

2.Khảo sát tại tỉnh Bang British Columbia khi đầu tư định cư Canada

Thực hiện chuyến khảo sát để đầu tư định cư Canada tại British Columbia là một bước quan trọng trong việc nộp hồ sơ xin định cư theo diện kinh doanh của chương trình hỗ trợ tỉnh bang Britsh Columbia.

Tham quan và khảo sát British Columbia nhằm giúp đương đơn:

 • Tìm kiếm những cơ hội kinh doanh tiềm năng
 • Tạo lập các mối quan hệ trong kinh doanh
 • Tham dự hội thảo chuyên đề định cư và đầu tư của chương trình hỗ trợ tỉnh bang Britsh Columbia
 • Tìm hiểu về y tế, giáo dục, văn hóa và cuộc sống tại British Columbia

3.Tài sản ròng

Điểm số của phần này sẽ được tính dựa trên tổng giá trị tài sản ròng của ứng viên, bao gồm cả tài sản của người phối ngẫu hợp pháp (nếu có).

Các loại tài sản mà ứng viên có thể liệt kê trong phần cung cấp bao gồm:

Tài sản lưu động:

– Tiền gửi ngân hàng (séc cá nhân và các tài khoản tiết kiệm).

– Các khoản đầu tư luân chuyển (cổ phiếu, trái phiếu, tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn có thể thu hồi hoặc quy thành tiền trong vòng một năm).

– Các tài sản lưu động khác (ứng viên phải ghi rõ).

Tài sản khác:

– Bất động sản (bất động sản, quyền sở hữu tài sản cá nhân hoặc thương mại).

– Sở hữu doanh nghiệp (được tính trên giá trị của cổ phần mà ứng viên sở hữu trong một/nhiều doanh nghiệp, ngoại trừ những cổ phiếu ở phần danh mục đầu tư đã được tính trong phần đầu tư luân chuyển nêu trên).

– Quỹ hưu trí và các tài sản khác (ứng viên phải ghi rõ).

Các nghĩa vụ thanh toán:

– Thế chấp bất động sản.

– Những khoản nợ khác (nợ cá nhân, nợ thẻ tín dụng).

Cần chứng minh tài sản đáp ứng điều kiện của chương trình đầu tư diện doanh nhân.

4.Thông tin đầu tư cá nhân

Ứng viên tham gia đầu tư định cư Canada sẽ được tính điểm dựa trên số tiền đầu tư dự kiến vào dự án kinh doanh tại B.C.

Theo thông báo của Chương trình định cư B.C diện Doanh nhân, các loại hình đầu tư điển hình sẽ được liệt kê ở bảng bên dưới.

Đối với bất kỳ mục đầu tư nào không khả thi với bạn, hãy điền “0” vào cột đầu tư và “N/A” trong cột diễn giải. Bạn cũng có thể thêm mục đầu tư vào bảng bằng cách nhấp vào chữ “Khác” trên mẫu đăng ký trực tuyến.

Bạn sẽ phải liệt kê tổng số vốn đầu tư và khoản đầu tư đủ tiêu chuẩn cho các dự án của bạn.

Sau đây là một số khoản đầu tư có thể liệt kê khi làm hồ sơ định cư B.C:

– Mua tài sản của doanh nghiệp hiện hữu.

– Mua thiết bị mới.

– Bảng kê tài sản khởi nghiệp hoặc bảng kê tài sản mới có liên quan đến kế hoạch mở rộng.

– Nâng cấp các bất động sản cho thuê.

– Chi phí tiếp thị mới.

– Chi phí quản lý.

– Các hạng mục đầu tư bổ sung (nếu cần).

Chương trình đề cử tỉnh bang B.C (BC PNP) sẽ xác minh tính hợp lệ của khoản đầu tư dự kiến và điều chỉnh điểm của bạn cho phù hợp. Nếu định đăng ký một công ty hợp danh cùng với người khác, bạn phải liệt kê tên của các đối tác trong đơn đăng kí của mình. Nếu định sử dụng nguồn tài chính bên ngoài, bạn cũng phải trình bày nguồn tiền và số tiền.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc